Juni 2007

Overname (I)

General Electric heeft een koper voor haar kunststofdivisie gevonden. De keus is gevallen op de Saudi Basic Industries Corporation, beter bekend als SABIC. Met de overname van GE Plastics is een bedrag gemoeid van 11,6 miljard US Dollar. SABIC ziet de overname van GE Plastics en haar portfolio aan hoogwaardige kunststoffen als een aanvulling op haar bestaande activiteiten, zonder dat daarin ook maar enige overlap ontstaat.

Prijsvraag

Vanaf 29 mei zijn de inschrijvingen geopend voor de elfde editie van het Ei van Columbus: de prijsvraag voor vernieuwende en duurzame initiatieven. Inzet is een trofee en een geldbedrag. Het Ei van Columbus is tevens de Nederlandse voorronde voor de European Business Awards for the Environment. Ook is er een studentenwedstrijd. Bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en kennisinstellingen kunnen hun inzendingen tot 25 september aanbieden via www.ei-van-columbus.nl.

Nieuwe vestiging (I)

Als aanvulling op haar wereldwijde netwerk van centra voor technische ondersteuning, heeft Rhodia Polyamide haar eerste technisch centrum in China geopend. In de faciliteit in Shanghai is het complete spectrum aan engineeringondersteuning – van ontwerpoptimalisatie en materiaalselectie tot proces-simulatie en testen -- voor China en de Aziatische regio ondergebracht.

Personalia (I)

Cincinnati Extrusion heeft Stefan Opt-Eynde aangesteld als regiomanager voor klanten in de Benelux en in Duitsland van haar Extruserve-divisie. Deze divisie, die in 2000 startte, levert kwaliteits-reservedelen zoals schroeven en barrels en gereviseerde apparatuur voor de vervangingsmarkt. Opt-Eynde heeft naast een technische achtergrond ervaring op het gebied van sales en marketing.

Overname (II)

Materialise uit Leuven (B) heeft de Franse distributeur van medische en dentale producten OBL overgenomen. OBL was de afgelopen zeven jaar al distributeur van het SimPlant-gamma van Materialise. De overname betekent een voortzetting van de succesvolle samenwerking tussen de twee bedrijven in de dentale markt. OBL heeft met SimPlant een belangrijke activiteit ontwikkeld in op beeldvorming gebaseerde dentale planning. Deze zal nu, op basis van de Mimics en SurgiCase producten van Materialise, ook in andere sectoren uitgebouwd worden.

Naamswijziging

Dit jaar zullen alle vestigingen van Bonar Plastics overgaan naar de nieuwe naam: Promens. De statutaire naam voor elk individueel bedrijf zal Promens zijn, gevolgd door de naam van de vestigingsplaats. Op deze manier is Bonar Plastics per 1 juni jl. Promens Deventer BV gaan heten. De naamswijziging is het gevolg van de toetreding – nu ruim een jaar geleden – van Bonar Plastics tot de IJslandse Promens Group. Onder deze paraplu vallen nu wereldwijd twintig rotatiegietbedrijven.

Personalia (II)

De Nederlander Abel Kasper is aangesteld als de nieuwe sectorgroep manager van de EuCIA, de European Composites Industrie Association. Kasper, die chemische engineering studeerde, werkte voor hij in 2000 een eigen consultancy-bedrijf startte bij Akzo en DSM. Hij beschikt over veel know how ten aanzien van composieten. Groei van de industrie, lobbyen en het verder ontwikkelen van leerprogramma’s behoren op dit moment tot zijn belangrijkste doelen.

Prijswinnaar

Het project waarbij huishoudelijk afvalwater wordt omgezet in gedemineraliseerd water voor het chemiebedrijf Dow in Terneuzen heeft de Responsible Care-prijs 2007 gewonnen. Door dit hergebruik van afvalwater bespaart Dow 65% energie bij het ontzouten van water. GE Plastics ontving de eervolle vermelding voor hun project ‘Brine Recovery Project’. Na meer dan 15 jaar voorbereiding is GE erin geslaagd een duurzame en gesloten zoutkringloop bij de productie van polycarbonaat te ontwikkelen. De nieuwe fabrieksinstallatie wordt naar verwachting in augustus van dit jaar in gebruik genomen.