Nieuws

Overname (I)

In lijn met haar focus op kerngebieden en het daaruit voortvloeiende desinvesteringsbeleid heeft TenCate haar belang van 50 procent in EPS Specialist Synbra Groep van de hand gedaan. Koper is Gilde Buy Out, dat nu mede namens beleggers en het management het volledige aandelenpakket bezit.