thumbnail_IMG_4788.jpg
Nieuws

CHILL opent Circular Space op Brightlands Chemelot Campus

Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) heeft op de Brightlands Chemelot Campus een nieuwe faciliteit geopend: de CHILL Circular Space. Dit is een opschaalfaciliteit waar op kleine schaal productie kan plaatsvinden. Alle activiteiten in de CHILL Circular Space zijn diepgeworteld in het thema circulariteit. Op deze plek gaan mkb’ers uit de regio en studenten van uiteenlopende studies intensief samenwerken. CHILL beoogt op deze manier een bijdrage te leveren aan de innovatiekracht van de regio, zowel voor bedrijven als voor onderwijs.


Brightlands Chemelot Campus
Dat de CHILL Circular Space op de Brightlands Chemelot Campus is gepositioneerd is uiteraard geen toeval. Bert Kip, CEO van de campus, zegt daarover; “De CHILL Circular Space is onderdeel van een eerste stap naar een circulaire toekomst en belangrijke schakel op Brightlands Chemelot Campus waar regionale circulariteitsvraagstukken een plek zullen krijgen. Andere initiatieven zoals een Makerspace Circular Materials en een Fieldlab Sustainable Processes lonken en verstevigen de ambitie van de campus als place-to-be voor getalenteerde onderzoekers, engineers en ondernemers die circulaire innovaties tot stand brengen en circulaire processen en producten opschalen. Daarnaast speelt in de ontwikkeling van de campus, en de samenwerking met CHILL, talent ook zeker een grote rol. De opening van de CHILL Circular Space is wederom een mooie volgende stap in het dichter bij elkaar brengen van onderwijs en het bedrijfsleven.”

Meer studierichtingen 
CHILL viert in 2021 haar 10-jarig bestaan. In de afgelopen jaar hebben met name chemiestudenten Zuyd Hogeschool en Vista in de laboratoria van CHILL onderzoek gedaan. Ze zijn bezig met actuele vraagstukken die ze met een eigentijdse aanpak oplossen. Dat maakt hun studie relevent voor onze regio en actueel. Bovendien leidt de intensieve samenwerking met het bedrijfsleven al tijdens hun studie tot stevige relaties waardoor jong talent behouden blijft voor Zuid Limburg. CHILL wil deze aanpak ook rondom de CHILL Circular Space vast houden. Het belangrijkste verschil: bij opschaling is niet alleen behoefte aan chemiestudenten, maar ook aan jong aanstormend talent op bijvoorbeeld de gebieden economie en engineering. Daardoor kunnen onderwijs en regionaal bedrijfsleven nog sterker van elkaar profiteren.

Eerste projecten
De CHILL Circular Space is bij uitstek een plek voor MKB’ers die kleinschalig willen produceren. Al voor de opening zijn de eerste projecten in het gebouw opgestart. Blue Plastics bijvoorbeeld, dat in samenwerking met met CHILL een unieke methode heeft ontwikkeld waarbij gebruikte plastic folies worden gereinigd van zowel organische als anorganische vervuilingen bijvoorbeeld bedrukkingen met inkt, lijm, vetresten en dergelijke. De gereinigde folies kunnen hierdoor circulair worden ingezet voor dezelfde hoogwaardige toepassing.  Innovatiecentrum FRONT (Future Relevant Operations with Next generation Technology & Thinking) van Defensie werkt in de CHILL Circular Space met een printer waar lichtgewicht toepassingen mee kunnen worden geproduceerd. FRONT heeft als doel het vergroten van innoverend vermogen van de Krijgsmacht en verbindt innovatie en partnerschappen binnen en buiten de krijgsmacht. Dat gebeurt onder andere hier, op de Brightlands Chemelot Campus.

Binnenkort komt in de CHILL Circular Space een recycle lijn te staan waar reststromen worden ingezameld en tot nieuwe grondstof wordt verwerkt. In beide projecten spelen studenten een fundamentele rol. CHILL verwacht dat een substanteel aantal MKB’ers gebruik gaat maken van de mogelijkheden van dit concept.

Over CHILL
Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) is opgericht door SABIC, DSM, Vista,  Zuyd Hogeschool en Maastricht University. CHILL is gevestigd op de Brightlands Chemelot Campus. Chemie is een van de topsectoren van de Nederlandse Overheid en draagt in belangrijke mate bij aan de economische ontwikkeling en kracht van Nederland. Zuid-Limburg is toonaangevend in innovatieve procestechnologie en life en material sciences. CHILL is onderdeel van het topsectorenbeleid en speelt een toonaangevende rol door een innovatieve leer-, werk- en onderzoeksomgeving te bieden waar onderwijs (MBO, HBO en WO) en bedrijfsleven (van MKB'er tot en met multinational) samenwerken aan kennisontwikkeling en nieuwe producten. CHILL heeft bovendien als taak om ervoor te zorgen dat er voldoende excellent opgeleide mensen voor sector beschikbaar zijn. CHILL wil tenslotte een bijdrage leveren aan positieve beeldvorming rondom chemie en de rol daarvan in onze samenleving.