Normen_voor_eisen_en_beproevingsmethoden_van_kunststofleidingsystemen_herzien.jpg
Nieuws

Normen voor eisen en beproevingsmethoden van kunststofleidingsystemen herzien

Drie normen voor eisen en beproevingsmethoden op het gebied kunststofleidingsystemen van slagvast polyvinylchloride (PVC) voor gasvoorziening zijn herzien en onlangs gepubliceerd. Het gaat om NEN 7230, NEN 7231 en NEN 7232.

 

NEN 7230 ‘Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Buizen van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) - Eisen en beproevingsmethoden’, NEN 7231 ‘Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Hulpstukken van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) - Eisen en beproevingsmethoden’ en NEN 7232 ‘Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Zadels met klampverbindingen van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) - Eisen en beproevingsmethoden’ hebben tot doel om tot een eenduidige werkwijze te komen in zowel gebruik, als kwaliteitsbeoordeling van kunststofleidingsystemen van slagvast PVC voor gasvoorziening.

 

Wijzigingen

De herzieningen vervangen de versies uit 2011. De normen zijn op een aantal punten aangepast om beter aan te sluiten op de huidige praktijk. De normatieve verwijzingen, termen en definities, en verwijzing naar wet- en regelgeving zijn geactualiseerd.

Na publicatie van NEN 7230, NEN 7231 en NEN 7232 is NEN 7240 'Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Trekvaste (overgangs)koppelingen van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) voor PE-leidingsystemen - Eisen en beproevingsmethoden' ingetrokken omdat de scope van deze norm overeenkomt met de scope van NEN-ISO 17885 ‘Kunststofleidingsystemen - Mechanische hulpstukken voor drukleidingsystemen - Specificaties'.

 

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Voor informatie over deze normen, of over het normalisatieproces: Rob Kotte, consultant Bouw & Installatie, telefoon 015 2 690 324 of e-mail bi@nen.nl.


Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normsubcommissie ‘Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening' houdt zich bezig met meewerken aan, en volgen van internationale normalisatieontwikkelingen m.b.t. kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening. Waar mogelijk stuurt de subcommissie actief in het normalisatieproces binnen de relevante internationale werkgroepen, en brengt via deze weg Nederlandse standpunten in. Stuur voor deelname aan, of meer informatie over deze subcommissie een e-mail naar bi@nen.nl.