Handreiking_COVID-19_van_werkgevers_en_werknemers.jpg
Nieuws

Handreiking COVID-19 van werkgevers en werknemers

Het coronavirus plaatst werkgevers en werknemers voor de opgave om extra maatregelen te nemen voor gezond en veilig werken. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland en vakcentrales FNV en CNV hebben gezamenlijk vanuit het SER-Arboplatform en de Stichting van de Arbeid een handreiking ontwikkeld om bedrijven daarbij te helpen. Bedrijven kunnen maatregelen uit de handreiking overnemen om het risico op besmetting met het coronavirus binnen hun bedrijven tegen te gaan.


Nu de overheid de landelijke maatregelen geleidelijk afbouwt, moeten werkgevers en werknemers samen maatregelen nemen om zo veilig mogelijk te kunnen werken.
Kitty Jong, FNV: ‘Deze algemene handreiking is opgesteld door werkgevers en werknemers samen. Dat maakt deze handreiking zo sterk. Verschillende sectoren hebben sectorprotocollen gemaakt, maar daar zijn lang niet altijd vakbonden bij betrokken. Bovendien is de Inspectie SZW van opvatting dat deze richtlijn een goed hulpmiddel is voor bedrijven om hun RI&E uit te werken.’


De handreiking biedt informatie en advies aan bedrijven over het nemen van maatregelen om besmetting en verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze zijn gebaseerd op de overheidsmaatregelen op basis van de adviezen van het RIVM.
Mariëtte Hamer, SER: ‘De ontwikkeling van deze handreiking is een belangrijke stap in de aanpak van het coronavirus op de werkvloer. Juist in deze onzekere tijd kunnen bedrijven duidelijke en praktische adviezen gebruiken om gezond en veilig te kunnen werken. De handreiking biedt hen dat.’
De handreiking is gebaseerd op de Belgische Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.RI&E en het coronavirus

Volgens de Arbowet moet iedere werkgever een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opstellen. Daarin wordt beschreven wat de belangrijkste gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werk zijn. Ook het risico van besmetting met het coronavirus moet daarin worden aangepakt.
Guusje Dolsma, VNO-NCW: ‘De nieuwe handreiking besteedt speciaal aandacht aan maatregelen tegen het verspreiding van het coronavirus op de werkplek. Werkgevers kunnen veel van deze maatregelen die hier genoemd worden overnemen in hun RI&E document. Dus hebben bedrijven een dergelijk RI&E nog niet, dan kan daar nu een goede start mee worden gemaakt.’
Bedrijven die al wel een RI&E hebben kunnen het risico op besmetting met het virus met behulp van deze handreiking daarmee aanvullen.Een veilige werkomgeving

Het inrichten van een veilige werkomgeving doet de werkgever samen met zijn werknemers. Sociale partners adviseren daarom om werknemers en deskundigen te betrekken bij het ontwerpen en uitrollen van deze maatregelen.
Jan-Pieter Daems, CNV: ‘Goed arbobeleid in je bedrijf maak je samen. Corona moeten we dus ook samen aanpakken. Deze handreiking helpt werkgevers en werknemers daarbij.’Arboplatform van SER en StvdA

Het Arboplatform van de SER en de Stichting van de Arbeid is het centrale informatiepunt van sociale partners over gezond en veilig werken. Het Arboplatform biedt advies, kennisuitwisseling en inspirerende voorbeelden aan werkgevers, werknemers en arbodeskundigen. Zij kunnen bovendien bij het Arboplatform terecht met hun vragen over arbeidsomstandigheden. Het doel is samenwerken aan goede werkomstandigheden.

 

Download de Algemene handreiking COVID-19