Het_coronavirus_en_de_effecten_op_de_industrie.jpg
Nieuws

Het coronavirus en de effecten op de industrie #6

De uitbraak van het coronavirus heeft een groot effect op de economie. De situatie verandert van dag tot dag. De verlenging van een aantal overheidsmaatregelen versterken de sociale en economische impact. Ondernemers denken en acteren nu verder vooruit, waarbij inzichten uit verschillende sectoren kunnen helpen. In contact met de branches, bedrijven en het ING Economisch Bureau volgt ING de sectoren en delen zij inzichten en ontwikkelingen. Op deze manier kunnen ze onderling de beschikbare kennis versterken en ondernemers vooruit blijven helpen.

 

Inmiddels zijn we in de zevende week – gerekend vanaf 12 maart – van de ‘intelligente lockdown’ beland. Koningsdag hebben we dit jaar anders moeten vieren dan voorgaande jaren. Geen festiviteiten buiten, maar in en rondom het huis. Ondanks dat het ‘normale’ leven nog ver weg lijkt, worden de eerste tekenen van de weg naar herstel langzaamaan en voorzichtig zichtbaar. Toch bestaat er nog veel onzekerheid over de tijdsduur. Deze onzekerheid heeft impact op ons allemaal. Voor ondernemers is het juist nu belangrijk om vooruit te denken, en niet af te wachten. Inzichten uit verschillende sectoren kunnen hierbij helpen.

 

Impact op de sector(en)

In deze wekelijkse update in samenwerking met het ING Economisch Bureau vind je de belangrijkste (sector)informatie over het coronavirus. Vandaag:

  • Sectoren: 2 herstelscenario’s voor de Industrie
  • Sectoren: Transport & Logistiek, specialisatie bepalend
  • Internationaal ondernemen, supplychains en protectionisme – Actie-agenda
  • Eurozone: Inkoopmanagers april en verwachtingen
  • Eurozone: Europees herstel in verschillende snelheden

  

Industrie geraakt door sluitingen en vraaguitval – 2 scenario’s

Na ontwrichting van de toelevering van onderdelen vanuit Azië heeft de sluiting van verschillende productielocaties vanaf medio maart voor een flinke omzetdaling gezorgd in de industrie. Dit was vooral zichtbaar in de automotive industrie zoals bij DAF, VDL en Scania. De zware industrie zoals in de metaal en chemie draaide door, maar ook daar is de productie lager, zoals bij Tata Steel. Inhaaleffecten zijn hier later dit jaar niet te verwachten. Ook veel mkb-bedrijven hebben geproduceerd op basis van de bestaande werkvoorraad, maar zagen de orders al wel flink afnemen. Vraaguitval gaat niet aan de industrie voorbij ook al hebben veel maakbedrijven de komende tijd nog werk. Uit enquêtes van onder andere NRK en Metaalunie blijkt dat de omzetdaling daar ook is ingezet. De high-tech industrie steekt er als groeisector nog positief uit, maar ook daar zal de omzet dit jaar door afnemende afzet bij opdrachtgevers en eindklanten dalen.

 

Divers beeld voor de technologische- en maakindustrie

In de technologische en maakindustrie is het beeld diverser. De meeste automotive-gerelateerde bedrijven gaan hun productie eind april/begin mei weer opschalen, maar er worden ook in dit basisscenario minder auto’s verkocht en bedrijven schroeven hun investeringsniveau terug. Waar een deel van de maakbedrijven enige verbetering zal zien, gaat een ander deel de impact door langere looptijden na het tweede kwartaal echt voelen. Breed herstel volgt in dit scenario, maar een omzetdaling is niet te vermijden.

 

Chemie het meest terug in omzet door lage olieprijs

Binnen de industrie ziet de chemiesector de omzet het meest dalen. De vijf grote Nederlandse chemieclusters blijven produceren, maar de effecten van de coronacrisis waren bij internationaal opererende grondstofleveranciers in een vroeg stadium voelbaar, ook al zijn verschillende bedrijven desinfecterende middelen gaan produceren en is er veel vraag naar plexiglas. Daarnaast drukt de gekelderde olieprijs de omzet. Als belangrijkste grondstof voor chemische producten zorgt dit immers voor lagere afzetprijzen.

Lees meer over het basis- en alternatieve scenario van de industrie.

 

Specialisatie allesbepalend in transport en logistiek

In het ING basisscenario blijft het grootste deel van de transportsector - het goederenvervoer en de logistieke operatie - veel beter op peil dan het personenvervoer en ziet het omzetniveau in de loop van het jaar grotendeels herstellen. Bedrijven in het wegvervoer werken voor een veel verschillende opdrachtgevers, het individuele bedrijfsprofiel is daarmee allesbepalend voor de omzetkrimp. Gemiddeld daalt de omzet in 2020 hier naar verwachting ruim 10%. Positieve uitzondering is het vervoer naar bouwmarkten en bouwplaatsen en de E-logistiek a.g.v. online bestellen. De scheepvaart heeft last van de flinke terugval in de wereldhandel, die zichtbaar is in de Rotterdamse haven, maar vaart met een lager volume door. In de havens zijn de warehouses bovengemiddeld gevuld door de herstart van leveringen uit China en zich ophopende olieproducten. Door sluitingen en minder vervoersbewegingen loopt de levering aan bedrijven in het Europese achterland immers vertraging op. Al met al houden logistieke dienstverleners de omzetkrimp in dit scenario gemiddeld beperkt tot 8%.

Lees alles over het basis- en alternatieve scenario voor Transport & Logistiek.

 

Internationaal ondernemen, supplychains en protectionisme 

Nederland heeft een open en internationale sterk verweven economie, ook van toepassing voor de industrie. Goed functionerende internationale ketens zonder drempels zijn van groot belang voor internationale handel. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben in samenwerking met industriebranches de Internationale Actieagenda COVID-19 gepresenteerd aan minister Kaag. Hierin worden voorstellen gedaan om te zorgen dat internationale ketens van bedrijven kunnen blijven functioneren. Daarnaast is er ook aandacht voor het tegengaan van het toenemend protectionisme door het opkopen van verzwakte strategische bedrijven door staatsfondsen. De belangrijkste actiepunten: 1) openhouden van grenzen voor goederen en personen, 2) openhouden van markten voor internationale supply chains, 3) Europese afstemming en ondersteuning optimaliseren, 4) uitbreiden en versoepelen van exportkredietverzekering en -financiering en 5) optimaliseren handelsbevorderings- instrumenten voor Nederland om het post-corona herstel zo soepel mogelijk te laten verlopen.  

Bekijk de actieagenda

 

Eurozone PMI daalt naar historisch dieptepunt

Niet onverwacht daalde de EU-PMI april verder naar een erg laag niveau van 13,5. De heftige daling werd verwacht omdat de vorige meeting is gedaan voor de meeste lockdown maatregelen waren doorgevoerd en bevestigd daarmee het beeld dat we hebben van de verslechtering van de situatie. Daarbij opgemerkt dat diensten in dit EU indexcijfer meegenomen worden. De EU werkloosheid zal gezien de cijfers in april waarschijnlijk op korte termijn behoorlijk stijgen omdat de overbruggingsregelingen in de EU landen niet alle schokken kunnen opvangen. De manufacturing industry is vooralsnog minder zwaar getroffen als bijvoorbeeld de dienstensector maar hier is de output inmiddels flink gedaald. Prijzen staan daarbij flink onder druk door verdere vraaguitval. Nu de lockdown-maatregelen in de eurozone geleidelijk worden opgeheven en veel landen begin mei de eerste kleine stappen zetten, is de vraag hoe de activiteit de komende weken zal aantrekken. Een snelle heropleving wordt niet verwacht, maar enig herstel zou logisch zijn nu fabrieken ook weer langzaam kunnen opstarten. Meer achtergrond bij de Eurozone.

 

Europees herstel in verschillende snelheden

In de Zuid Europese landen als Italië, Spanje en Frankrijk die het zwaarst zijn getroffen door het coronavirus wordt er stapje voor stapje genormaliseerd. In de noordelijke landen als Duitsland, Nederland en Scandinavische landen zal het normalisatietempo hoger liggen doordat de lockdown in deze landen aanzienlijk minder strik is geweest en minder economische impact heeft gehad. Dit zorgt voor een verschillend tempo in hersteltrajecten en een trager groeipad in Zuid Europa. 2 minuten vlog ING – Bert Colijn

 

Verder lezen

Ondernemers hebben momenteel veel vragen over het coronavirus en hun financiële situatie. ING denkt graag samen met hen mee over een passende oplossing om de financiële situatie van hun onderneming te verbeteren.

 

Kijk ook op:

De informatie op bovenstaande pagina’s wordt regelmatig geactualiseerd.

 

Lees deel 1 van ‘Het coronavirus en de effecten op de industrie

Lees deel 2 van ‘Het coronavirus en de effecten op de industrie

Lees deel 3 van ‘Het coronavirus en de effecten op de industrie

Lees deel 4 van ‘Het coronavirus en de effecten op de industrie

Lees deel 5 van ‘Het coronavirus en de effecten op de industrie