AVR_boekt_goede_resultaten_in_opstartjaar_nascheidingsinstallatie.jpg
Nieuws

AVR boekt goede resultaten in opstartjaar nascheidingsinstallatie

De nascheidinginstallatie van AVR is 1 jaar operationeel. In dit jaar zijn 19,2 miljoen kilo plastics en drankenkartonnen gescheiden uit het restafval en deze zijn gerecycled. De installatie is opgestart in december 2018 (eerste lijn) en uitgebreid in april 2019 (tweede lijn). AVR heeft de eerste goede resultaten behaald en is verheugd en trots deze resultaten te delen.

 

Er is een (gemiddeld) scheidingsrendement van 51 procent en een geschikt voor recycling percentage van 90 procent. Dit is een fantastisch resultaat en betekent dat met wat gescheiden is, een stabiele en hoge kwaliteit is bereikt en tegelijkertijd CO2-uitstoot is voorkomen.

 

Er waren eind december nog redelijk wat voorraden in de gehele keten, dus nog niet al het gescheiden materiaal is ook in 2019 gerecycled. Met deze prestatie heeft AVR voor onze gemeenten gemiddeld 15 kilo grondstoffen per inwoner uit het restafval gescheiden, waarvan dus 90 procent wordt gerecycled.


Sinds de ingebruikname van de installatie scheidt AVR het restafval van de gemeenten Rotterdam, Barendrecht, Den Haag, Leiden en Utrecht. Vanaf 2020 zijn ook de gemeenten Den Bosch, Leiderdorp, Oegstgeest, Goeree-Overflakkee en vier Zeeuwse gemeenten gestart. De teruggewonnen plastics en drankenkartons worden gesorteerd en/of direct aangeboden bij recyclers. Met het nascheiden van plastics en drankkartonnen helpt AVR gemeenten een ‘mechanisch handje’ in het realiseren van hun recycledoelstellingen. Het resultaat van 19,2 miljoen kilo staat daarnaast gelijk aan een CO2-reductie van ongeveer 24.000 ton per jaar.

 

De kans in 2020

AVR is enthousiast over de resultaten van het eerste jaar nascheiding. Maar het bedrijf wil uiteraard meer. Zo werken ze toe naar het verhogen van het scheidingsrendement van onder meer de 3D-plastics van 55 procent nu naar 70 procent en een hogere beschikbaarheid van de installatie. Cees Vredenduin, Hoofd Scheidingsinstallatie: ‘We hebben de acceptatie van de scheidingsinstallatie aangescherpt. Hele zakken met textiele dekbedden en weggegooide fietsaccu’s, maar ook kerstbomen en stukken matras leveren echt problemen op. Er worden technische verbeteringen doorgevoerd aan de installatie, we optimaliseren de ploegenoverdracht en werken continu aan het verbeteren van de samenwerking tussen productie en onderhoud. We zijn nog niet klaar, maar dat maakt het ook zo mooi.’