Normontwerpen_over_eisen_en_beproevingsmethoden_van_kunststofleidingsystemen_ter_commentaar.jpg
Nieuws

Normontwerpen over eisen en beproevingsmethoden van kunststofleidingsystemen ter commentaar

Er zijn drie ontwerpnormen gepubliceerd met eisen en beproevingsmethoden op het gebied kunststofleidingsystemen van slagvast polyvinylchloride (PVC) voor gasvoorziening. De ontwerpnormen zijn NEN 7230, NEN 7231 en NEN 7232. Belanghebbenden kunnen tot 1 april 2020 commentaar indienen.

 

Deze reeks normen heeft tot doel om tot een eenduidige werkwijze te komen in zowel gebruik als kwaliteitsbeoordeling van kunststofleidingsystemen van slagvast PVC voor gasvoorziening.

 

Wijzigingen

De herzieningen vervangen de versies uit 2011. De normen zijn op een aantal punten aangepast om een betere aansluiting op de huidige praktijk te krijgen. De normatieve verwijzingen, termen en definities, en verwijzing naar wet- en regelgeving zijn geactualiseerd. Na publicatie van deze reeks wordt NEN 7240 'Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening - Trekvaste (overgangs)koppelingen van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) voor PE-leidingsystemen - Eisen en beproevingsmethoden' waarschijnlijk ingetrokken. De reden hiervoor is omdat de scope van NEN 7240 overeenkomt met de scope van NEN-ISO 17885 ‘Kunststofleidingsystemen - Mechanische hulpstukken voor drukleidingsystemen - Specificaties'. 

 

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 1 april 2020 de normontwerpen NEN 7230, NEN 7231 en NEN 7232 inzien en commentaar indienen.

 

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

 

Voor informatie over deze normen, of over het normalisatieproces: Rob Kotte, consultant Bouw & Installatie, telefoon 015 2 690 324 of e-mail bi@nen.nl.

 

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normsubcommissie ‘Kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening’ houdt zich bezig met meewerken aan, en volgen van internationale normalisatieontwikkelingen m.b.t. kunststofleidingsystemen voor gasvoorziening. Waar mogelijk stuurt de subcommissie actief in het normalisatieproces binnen de relevante internationale werkgroepen, en brengt via deze weg Nederlandse standpunten in. Stuur voor deelname aan, of meer informatie over deze subcommissie een e-mail naar bi@nen.nl.