De_levenscyclus_van_plastics_in_Nederland.PNG.png
Nieuws

De levenscyclus van plastics in Nederland

In opdracht van PlasticsEurope heeft de Consultant Conversio Market & Strategy GmbH een studie verricht naar de omvang van de kunststoffenstromen in Europa. Voor een 8-tal landen, waaronder Nederland, zijn deze data voor het jaar 2018 in verder detail uitgewerkt. PlasticsEurope Nederland heeft de Nederlandse data verwerkt in een infographic.  Deze is tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Plastics Industrie in de Kunsthal te Rotterdam gepresenteerd.  

 

Ten aanzien van de recycling van verpakkingen is gebleken dat wij binnen Europa een koppositie innemen. Van het ingezamelde verpakkingsafval (512 kiloton) wordt na sortering 265 kton (ruim 50 procent) getransporteerd naar recyclinginstallaties. De inzameling en recycling van plastic in andere toepassingen, zoals landbouw, elektrische apparaten, automotive en de bouw, is echter op een veel lager niveau. Hiertoe behoort Nederland niet tot de Europese top. De productie van gerecycled plastic in Nederland is erg hoog. Dat komt omdat Nederland een van de weinige landen in de EU is die relatief veel plastic afval importeert (60 kton per jaar) om te recyclen, terwijl de meeste andere landen, waaronder onze buurlanden, juist afval exporteren. Het recyclaat wordt dan weer toegepast bij de vervaardiging van nieuwe producten. De belangrijkste toepassing is in de bouwmaterialen, waar ca. 30 procent van het plastic dat Nederlandse producenten van bouw- en constructiematerialen in hun producten verwerken bestaat uit gerecycled plastic. Opmerkelijk is dat uit de gehele studie naar voren komt dat plastic slechts 1 procent vormt van alle afval in Europa.

 

NL groot producent van plastic

Uit de infographic komen nog meer interessante feiten naar voren. Wist u dat Nederland een grote producent én exporteur van plastic is? Er wordt ruim 2,5 keer zoveel geproduceerd als dat er landelijk wordt gebruikt. Jaarlijks komt er in Nederland 937 kton plastic afval vrij. Het overgrote deel (512 kton) bestaat uit verpakkingen. De producten waarin plastics worden toegepast, niet zijnde verpakkingen, hebben in de regel een veel langere gebruiksduur dan deze (plastic) verpakkingen. Vaak duurt het jaren of zelfs decennia voordat ze in de afvalfase geraken. Denk bijvoorbeeld aan auto’s, elektrische apparaten en kunststof leidingen.  

 

Ruimte voor verbetering

Opmerkelijk is het verschil tussen de recycling percentages voor gescheiden en gemengd ingezameld afval. Van het gescheiden ingezamelde plastic afval (295 kton) gaat 85 procent naar recycling. Voor het gemengd ingezamelde plastic afval is dat slechts 6 procent. Hier ligt dus nog veel ruimte voor verbetering. Voor de andere sectoren waarin plastic wordt toegepast is het aandeel dat naar recycling gaat beduidend lager. Een belangrijke reden hiervoor is dat het plastic afval binnen deze sectoren slechts voor een relatief klein deel gescheiden wordt ingezameld.

 

Meer informatie: www.plasticseurope.org/nl.

 

De_levenscyclus_van_plastics_in_Nederland.PNG.png