Wisseling_in_directie_van_Reobijn_en_Final_Plastics_-_Wim_Simons.jpg
Nieuws

Wisseling in directie van Reobijn en Final Plastics

Er heeft een wisseling plaatsgevonden in de directie van Reobijn BV en Final Plastics BV. Jan Bernard Wolters heeft 15 jaar succesvol leidinggegeven aan de bedrijven. Hij blijft de eigenaar, maar gaat zich nu meer richten op andere zaken.

 

Per 1 december 2019 is Wim Simons benoemd tot algemeen directeur van Reobijn BV en Final Plastics BV. Hij heeft jarenlange ervaring in de kunststoffenindustrie en is een goede bekende van Jan Bernard Wolters.

 

Het beleid en de visie van de ondernemingen wordt gecontinueerd. Dit uit zich onder andere in de voortzetting van de geplande nieuwbouwactiviteiten op beide locaties.

 

Foto boven artikel: Wim Simons.