NHL_Stenden_Hogeschool_opent_Circular_Design_Lab.png
Nieuws

NHL Stenden Hogeschool opent Circular Design Lab

In het onlangs geopende Circular Design Lab in de Blokhuispoort in Leeuwarden werkt het lectoraat Circular Plastics van NHL Stenden aan circulaire productontwikkeling. Het lab werd feestelijk geopend door Patrick van Baal van het Nationaal Testcentrum Circular Plastics (NTCP), Jelmer Algra van Circulair Friesland en Jooske Haije van NHL Stenden Hogeschool. Na een gordijn met plastic afval opzij te schuiven knipten zij samen een draad door gemaakt van polymelkzuur-filament voor een 3D-printer, vervlochten met het problematische vispluis. Het laat zien dat er veelbelovende materialen en technieken zijn, maar dat er ook nog een hoop uitdagingen liggen voor betere ontwerpen en bewuster gebruik van plastic.

 

‘Door circulaire productontwikkeling willen we plastic afval reduceren of producten beter recyclebaar maken’, vertelt Judith Ogink, onderzoeker circulaire productontwikkeling bij NHL Stenden Hogeschool. ‘Of we ontwerpen producten met gerecycled materiaal, zodat we het gebruik van nieuw plastic kunnen verminderen. In het Circular Design Lab gaan we producten ontwerpen of herontwerpen, bijvoorbeeld om gerecycled materiaal in het product te verwerken. Ook kunnen we prototypes maken met 3D-printers of een klein spuitgietmachientje. De Blokhuispoort is een inspirerende omgeving met studenten die met een frisse blik naar vraagstukken van bedrijven kijken.’

 

Bewustzijn en samenwerken

‘Om het bewustzijn binnen onze school nog verder te vergroten hebben we een project gedaan in samenwerking met onze eigen facilitaire dienst’, vervolgt Ogink. ‘Een student chemie heeft plastic binnen de school ingezameld, gesorteerd en opgewerkt in het mechanisch recyclelab, een ander lab binnen het lectoraat Circular Plastics. Vervolgens heeft een andere student een bankje ontworpen om te 3D-printen met het ingezamelde plastic. Een prototype daarvan is al in het lab te bewonderen. We werken veel samen met mkb’ers en andere organisaties, vaak via Circulair Friesland. Zo zijn we bezig met het herontwerpen van een polyester vlag voor de Dokkumer Vlaggencentrale en werken we mee aan een project voor een plastic vrije Waddenzee.’

 

Recycletechnieken op grote en kleine schaal

Voor een gesloten kunststofkringloop is een goed ontwerp belangrijk, maar heb je ook goede recycletechnieken nodig. Ook Patrick van Baal, voorzitter van het NTCP, benadrukt dat in zijn lezing: ‘Met een goed ontwerp alleen kom je er niet. Je kunt verpakkingen ontwerpen zodat ze goed recyclebaar zijn, maar een groot deel van de verpakkingen komt nog niet goed terecht. Zo is driekwart van het verpakkingsafval afkomstig van voedselverpakkingen, terwijl het slechts van een kleine stroom statiegeld-PET is toegestaan deze weer voor voedselverpakkingen te gebruiken.’ Dat komt omdat dit nog de enige stroom is die aan de strenge ingangseisen voor voedselverpakkingen voldoet: 95% moet aantoonbaar komen van plastic dat al food approved is.

Van Baal: ‘Bij Omrin scheiden ze al wel op een aantal polymeertypes, maar dan weet je nog niet hoeveel daarvan uit voedselverpakkingen bestaat. Een beter ontwerp zorgt dat de verpakking bij de goede stroom komt, maar nog niet direct dat er een groter percentage plastic weer in voedselverpakkingen terechtkomt. Bij het NTCP willen we daarom onder andere werken aan sorteertechnieken en imaging technology waar we dat wel mee kunnen bereiken. Daarnaast willen we zorgen voor industriële haalbaarheid zodat we een haalbare businesscase hebben.’ NHL Stenden bouwt ondertussen aan een proefopstelling op kleinere schaal om met hyperspectral imaging en deep learning plastics beter te kunnen herkennen.

 

Design Based Education

‘Soms ben ik stiekem jaloers op studenten die hier hun tijd aan mogen spenderen’, vertelt Jooske Haije, directeur Technology & Innovation bij NHL Stenden Hogeschool. ‘We hebben bij het lectoraat Circular Plastics drie onderzoekslijnen waar we ons mee bezighouden. De eerste is mechanisch recyclen waarbij we plastic sorteren, wassen en versnipperen. Daarnaast werken we in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein aan chemisch recyclen, waarbij we het plastic terugbrengen naar de oorspronkelijke bouwstenen. En nu dus dit Circular Design Lab voor duurzame productontwikkeling. Dit past goed bij ons onderwijsconcept Design Based Education, waarbij je stukjes kennis oppakt, gaat testen en prototypen. Zo kunnen studenten al vroeg multidisciplinair samenwerken. Er zitten nu zo’n 200 studenten van NHL Stenden in de Blokhuispoort in Leeuwarden. Dat zijn technische studenten, maar ook studenten business innovatie en leiderschap. Ik vind het mooi dat we een onderdeel zijn van een creatieve community die bovendien een mooie toevoeging is aan onze programma’s. Zo leggen we verbindingen en brengen we samen maatschappelijke vraagstukken verder.’