Nieuws

Publicatie NEN

NEN heeft een richtlijn gepubliceerd voor het opstellen van een arbocatalogus. Deze kwam tot stand naar aanleiding van de herziening van de Arbeidsomstandighedenwet, die per 1 januari jl. van kracht is geworden. Sociale partners kunnen invulling geven aan de wet- en regelgeving in de vorm van een arbocatalogus. Uit een enquête en interviews bleek er behoefte te zijn aan een richtlijn voor het opstellen daarvan. Dit heeft geresulteerd in de richtlijn Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8050 - Leidraad voor de totstandkoming van de arbocatalogi. Het document bevat een stroomschema dat de stappen weergeeft om tot een arbocatalogus te komen, deze te communiceren en te onderhouden. Voor meer informatie: www.nen.nl.