circular_illu.jpg
Nieuws

‘Voor echt duurzaam ontwerp is nieuwe aanpak nodig’

Schaarse grondstoffen en oceanen vol met plastic afval: een radicaal herontwerp van onze bedrijfsmodellen, productieprocessen en ons consumentengedrag is nodig, volgens prof.dr.ir. Conny Bakker en prof.dr.ir. Ruth Mugge. Tijdens het 50e jubileumjaar van de faculteit Industrieel Ontwerpen spraken zij onlangs hun intreeredes uit over sustainability en design.

 

Tussen 1970 en 2019 steeg de wereldwijde extractie van grondstoffen voor onze producten van 27 miljard naar 92 miljard ton per jaar. Dit proces genereert bijna de helft van onze wereldwijde klimaatimpact, volgens de UN Resource Outlook 2019. Daarnaast belandt er ieder jaar meer dan 8 miljoen ton aan plastic afval in onze zeeën en oceanen, wat grote schade toebrengt aan ecosystemen en zelfs mensen. Het veroorzaakt vervuiling door hun chemische structuren en extreem lange tijd die het duurt om afgebroken te worden.

  

Nieuwe aanpak

Om daadwerkelijk duurzame producten en diensten te ontwerpen is een nieuwe aanpak nodig, volgens de twee nieuwe hoogleraren. In haar rede ‘No Time to Waste’ legt Bakker nadruk op de bedrijfsmodellen en productieprocessen: zij houdt zich bezig met de vraag hoe industrieel ontwerpers duurzaamheid standaard in hun ontwerppraktijk kunnen incorporeren. Mugge gaat in haar rede ‘Sustainable consumption: contradictio in terminis or intriguing design challenge’ meer in op het gedrag van consumenten: hoe kun je ­– ook via ontwerp – duurzaam gedrag bij consumenten stimuleren? De twee invalshoeken zijn kanten van dezelfde munt, en daarom geven de twee hoogleraren hun intreeredes in een gezamenlijke academische plechtigheid.

 

Eigen kweek

De faculteit Industrieel Ontwerpen is trots op het feit dat Conny Bakker en Ruth Mugge – twee vrouwelijke professoren van eigen kweek: ze zijn beiden in Delft afgestudeerd en gepromoveerd – hun inaugurele rede in een openbare redevoering hebben uitgesproken en het onderzoek naar ontwerp voor duurzaamheid verder brengen.

 

Meer informatie

Bekijk de redes ‘No Time to Waste’ en ‘Sustainable consumption: contradictio in terminis or intriguing design challenge’.

Zie voor extra informatie het artikel op de website van TU Delft: ‘Duurzaamheid is een werkwoord’.

circular_infograpic.jpg