Nieuw_digitaal_platform_MORE_voor_de_Europese_kunststofverwerkende_industrie_gelanceerd.png
Nieuws

Nieuw digitaal platform MORE voor de kunststofindustrie gelanceerd

MORE (MOnitoring Recyclates for Europe) is een nieuw digitaal platform voor de Europese kunststofverwerkende industrie. Dit digitale platform is opgezet om de inzet van recyclaat kunststof in nieuwe producten te monitoren en is vanaf nu beschikbaar voor de kunststofverwerkende bedrijven. Dit nieuwe IT-platform is ontwikkeld door de EuPC in samenwerking met haar leden, zoals de NRK en steunt de EU Plastics Strategy van de Europese Commissie. Het doel is om de inspanningen van de kunststofverwerkende industrie te monitoren en te registreren, die toewerkt naar het EU-doel om vanaf 2025 10 miljoen ton gerecyclede kunststof in te zetten.

 

Begin dit jaar is het platform met succes getest bij meerdere bedrijven in Europa. Na de laatste verbeteringen is het MORE platform nu beschikbaar is zes EU-landen: Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, België en Nederland. Deze landen verwerken bijna 50% van alle gerecyclede kunststoffen in Europa. De komende maanden volgen andere EU-landen zodat na de zomer de hele EU wordt bestreken.

 

Jur Zandbergen, algemeen directeur NRK: ‘Als NRK hebben we actief meegewerkt aan de voorbereidingen van het platform. Dit IT-platform is geheel nieuw in zijn opzet en van grote waarde voor de kunststofverwerkende industrie. Als Nederlandse industrie kunnen we met MORE met feiten onderbouwen dat de NRK–bedrijven focus hebben op de inzet van recyclaat. In 2018 lag het volume recyclaat op ca. 12% van de totale grondstof inzet. Dat kan en moet verder omhoog. Samen met recyclers en merkeigenaren, zoals Philips en Unilever wordt hard gewerkt aan het circulair maken van de vele nieuwe en slimme producten. Met het programma Rethink zetten we ook in op redesign, recycle, renew, reuse en reduce. Resultaten komen voort uit ketensamenwerking en het is belangrijk om naast mooie voorbeeldprojecten ook de harde kilo’s recyclaat die worden ingezet te melden. MORE is een IT-platform dat met beperkte inzet van de individuele bedrijven waardevolle informatie geeft voor het bedrijf zelf, Nederland en Europa. Op basis van de feiten maken we ons beleid en acties naar de circulaire rubber- en kunststofindustrie. Als NRK zullen we het IT-platform MORE aanbevelen bij de lidbedrijven en met de resultaten, die we vanaf begin 2020 verwachten, kunnen we aan de Nederlandse politiek én burgers laten zien dat onze inspanningen ook resultaten opleveren.’

 

De deelname van bedrijven is een kritische succesfactor voor MORE. Gaandeweg zal MORE zich een plaats moeten veroveren als betrouwbare bron. NRK en EuPC zullen nauw samenwerken om te komen tot een succesvolle introductie en acceptatie door de NRK-bedrijven. Bij de NRK en de andere nationale organisaties is een nationale coördinator MORE benoemd. Deze coördinatoren zullen ook onderling afstemmen en kennis delen om het aantal deelnemers snel te laten groeien en registratie voor bedrijven eenvoudig te houden. Ketenpartners, zoals merkeigenaren, designers, recyclers en samenwerkingsverbanden worden nadrukkelijk uitgenodigd om de volumes gerecyclede kunststoffen ingezet in nieuwe producten te laten registreren in MORE.

 

Bij de start is MORE beschikbaar in het Engels, Duits, Spaans, Italiaans en Frans. Het doel is om het Nederlands, net als andere EU-talen voor het einde van 2019 toe te voegen.

Lees meer over MORE op www.moreplatform.eu.