recyclingprocess.jpg
Nieuws

Innovatieve recyclingtechnologie voor polyesters

Eastman, een wereldwijd toonaangevend bedrijf in speciale materialen, heeft plannen om een innovatieve geavanceerde circulaire recyclingtechnologie te lanceren. Hierbij wordt gebruikmaakt van polyesterafval dat niet via de huidige mechanische methoden kan worden gerecycled, waardoor dit afval vaak op stortplaatsen en in waterwegen terechtkomt. 

 

Met de geavanceerde circulaire recyclingtechnologie van Eastman worden polyestergebaseerde producten met behulp van het methanolyseproces afgebroken tot polymeerbouwstenen. Deze bouwstenen kunnen vervolgens opnieuw worden gebruikt voor de productie van nieuwe polyestergebaseerde polymeren, zodat een werkelijk circulaire oplossing ontstaat. Eastman was één van de pioniers met de ontwikkeling van methanolysetechnologie op commerciële schaal en heeft meer dan dertig jaar ervaring met dit innovatieve recyclingproces. Dankzij deze ervaring met methanolyse is Eastman bij uitstek geschikt om een leiderspositie te veroveren met het leveren van deze oplossing op commerciële schaal. 

 

Deze geavanceerde circulaire recyclingtechnologie kan met name een zeer impactvolle oplossing zijn omdat polyesterafval van lage kwaliteit, dat normaal gesproken op stortplaatsen terechtkomt, kan worden gerecycled tot polyesters van hoge kwaliteit die geschikt zijn voor gebruik in een groot aantal eindmarkten, waaronder toepassingen waarbij contact met voedingsmiddelen mogelijk is.

 

‘Wij erkennen dat kunststofafval een complex probleem is waarvoor geavanceerde oplossingen nodig zijn. Na overleg met potentiële partners werd duidelijk dat er veel interesse is binnen de gehele waardeketen,’ aldus Mark Costa, voorzitter en CEO van Eastman. ‘Onze lange geschiedenis van technische expertise in chemische processen, inclusief methanolyse, en onze toonaangevende positie op het gebied van copolyester-chemie zorgen ervoor dat we deze innovatieve oplossing kunnen aanbieden om de toenemende uitdagingen op het gebied van kunststofafval in ons milieu aan te pakken.’ 


Eastman voert momenteel een technisch haalbaarheidsonderzoek uit naar het ontwerp en de constructie van een methanolysefaciliteit op commerciële schaal om aan de eisen van klanten te voldoen. Het bedrijf heeft eerste besprekingen gevoerd met potentiële partners uit de gehele waardeketen over de ontwikkeling van een dergelijke faciliteit. Het doel is om binnen 24 tot 36 maanden een volledige geavanceerde circulaire recyclingfaciliteit in bedrijf te hebben genomen.

 

De inspanningen van Eastman met het zoeken naar nieuwe oplossingen voor afgedankte materialen ter bevordering van de circulaire economie ligt op één lijn met de door innovatie gedreven groeistrategie en inzet van het bedrijf om waarde te creëren door middel van duurzaamheid. Met een sterke focus op vraagstukken en mogelijkheden in het kader van milieu-, sociale en governance-aspecten (MSG), heeft het bedrijf doelstellingen en strategieën opgesteld om de complexe uitdagingen aan te pakken waar de wereld voor staat.