Nieuws

Personalia (I)

De Regiegroep Chemie heeft Rein Willems per 1 september jl. benoemd tot nieuwe voorzitter van de groep. Willems volgt daarmee Jacques Joosten op, die sinds juli 2006 voorzitter was. In de Regiegroep Chemie, welke in 2006 is opgericht op verzoek van het toenmalige Innovatieplatform van minister-president Balkenende, werken vertegenwoordigers van industrie en kennisinstellingen samen aan een innovatieagenda voor de chemie. Willems was tot zijn benoeming president-directeur van Shell Nederland en is tevens Eerst Kamerlid voor de CDA.