Royal_Floraholland_stapt_in_Plastic_Pact_NL.jpg
Nieuws

Royal Floraholland stapt in Plastic Pact NL

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) ondertekende onlangs samen met Royal FloraHolland en ruim 70 andere toonaangevende bedrijven en organisaties in Nederland het nieuwe Plastic Pact NL. Het Plastic Pact NL heeft met name als doel om voor 2025 eenmalig gebruik van plastic verpakkingen zoveel mogelijk terug te dringen. Royal FloraHolland draagt hieraan bij door de duurzaamheid van transportverpakkingen te vergroten door minder materiaalgebruik, meer recycling, meer meermalig en zo mogelijk biobased plastic verpakkingen.

 

Het Plastic Pact NL is een initiatief van het Ministerie van IenW samen met plastic producerende en plastic toepassende bedrijven en maatschappelijke organisaties om de milieudruk van plastics te verminderen en circulariteit te bevorderen. Door samen te werken met elkaar en binnen de eigen ketens, committeren de ondertekenaars van het pact zich aan een verantwoorde en vereenvoudigde plasticketen, door zoveel mogelijk meermalig bruikbare en uitsluitend recyclebare plastic producten en verpakkingen op de markt te brengen. Daarnaast zullen de ondertekenaars niet meer plastic gebruiken dan nodig, meer plastic recyclen en gerecyclede en biobased plastics opnieuw toepassen in nieuwe producten en verpakkingen. 

 

Minder plastic en meer meermalig gebruik

Yme Pasma, COO van Royal FloraHolland, licht toe waarom ondertekening van Plastic Pact NL van belang is voor de sierteeltsector: 'Samen met de sector zijn wij als Royal FloraHolland actief in duurzaamheid.  Daarom nemen wij nu de volgende stap naar minder materiaalgebruik, meer recycling en het stimuleren van meermalig gebruik van transportverpakkingen binnen de gehele logistieke keten. Door duurzaamheid, hoogwaardige kwaliteit én winstgevendheid te combineren.'

 

Binnen het gezamenlijke Versnellersinitiatief op duurzaamheid zal in nauwe samenwerking met de Dutch Flower Group, FleuraMetz, Waterdrinker en Royal Lemkes worden bekeken op welke wijze er binnen de sierteeltketen concrete ondersteuning kan worden gegeven aan het doel van het Pact om het gebruik van eenmalig plastic te verminderen.

 

Reductie plastic meetbaar maken

De afgelopen vijftig jaar is het gebruik van plastics wereldwijd vertwintigvoudigd. Plastics dragen binnen de sierteeltsector onder meer bij aan efficiënt transport en bescherming voor bloemen en planten. Het gebruik van plastics brengt ook nadelen met zich mee. De productie drukt op het milieu en gaat met CO-uitstoot gepaard. Door onvoldoende recycling gaan waardevolle grondstoffen verloren.

Pasma: 'We zijn al heel goed in recyclebare en meermalig bruikbare plastic verpakkingen. Bijna 86% van onze bloemen wordt getransporteerd in meermalige verpakkingen. We zijn ervan overtuigd dat we samen met kwekers, kopers en hun klanten vergelijkbare stappen kunnen zetten waar het gaat om plantentrays. Het Plastic Pact NL stimuleert die samenwerking en gaat echt meten of iedereen zijn afspraken ook nakomt. Die metingen doet het RIVM. Dat is goed om objectief de voortgang op de doelen van het Plastic Pact NL vast te stellen.'

De eerste fase van het Plastic Pact NL gaat mei aanstaande van start.