rethinkplastics.1.jpg
Nieuws

Reactie plasticindustrie op lancering Plastic Pact

Vanmiddag lanceert het Ministerie van I&W het Plastic Pact. Hierin onderschrijven koplopers uit de plasticindustrie ambitieuze doelstellingen om toe te werken naar een circulaire economie. De Nederlandse Rubber en Kunststofindustrie (NRK) en Plastics Europe NL (PE NL) delen de visie van het Plastic Pact. Zij zetten zich als brancheorganisaties met het Rethink initiatief al langere tijd in voor een verdere verduurzaming van de industrie.

 

Duurzaamheidsinitiatieven plasticindustrie

Theo Stijnen, directeur PE NL: ‘‘We streven ernaar om, in lijn met de Nederlandse doelstellingen zoals beschreven in de Transitieagenda Kunststoffen, in 2030 meer dan 40% van het geschatte verbruik van 2460 kiloton plastic in Nederland te recyclen, waarvan 750 kiloton mechanische en 250 kiloton chemische recycling. De bedrijven die bij NRK en PE NL zijn aangesloten zijn volop in beweging om onze industrie nog duurzamer te maken. Recycling is dan ook een belangrijk thema binnen de Rethink-agenda.’’ 

Erik de Ruijter, directeur Beleid en Advies NRK: “NRK coördineert vele ketenprojecten gericht op redesign en heeft samen met PE NL het initiatief genomen om een certificeringssysteem op te zetten voor recyclaat waarmee de markt voor gerecycled plastic verder kan groeien. Hiervoor wordt op korte termijn ook een Green Deal aangevraagd.”

In het Plastic Pact wordt het belang van brancheorganisaties benadrukt en de rol die zij kunnen spelen in het verspreiden van kennis en ervaringen met betrekking tot technische en logistieke innovaties in de industrie. Met Rethink hebben NRK en PE NL deze rol al op zich genomen. Zo organiseerden zij vorig jaar het succesvolle seminar Future Proof Plastics, waarbij zij vertegenwoordigers uit de Nederlandse politiek, het bedrijfsleven en NGO’s samenbrachten om kennis te delen op het gebied van circulariteit.

 

Reactie plasticindustrie

Zowel NRK, als de afzonderlijke branches NRK Verpakkingen en NRK Recycling zullen vandaag het Plastic Pact ondertekenen. De Ruijter (NRK): ‘‘Met de ondertekening van het Plastic Pact nemen wij de inspanningsverplichting op ons om de Nederlandse circulaire economie te stimuleren en met acties te ondersteunen.’’

Plastics Europe NL onderschrijft de doelstelling om te komen tot een circulaire economie, maar committeert zich liever aan afspraken op internationaal niveau. Stijnen: “Wetende dat ook andere EU-lidstaten een Plastic Pact voorbereiden, is het voor multinationals niet werkbaar om zich te moeten committeren aan verschillende nationale afspraken.’’ Plastics Europe en de Europese koepel van de NRK European Plastic Recyclers (EUPC) hebben daarom vorig jaar het initiatief genomen voor ‘Voluntary Commitments’ ten aanzien van verduurzaming. Hiervoor zijn inmiddels een aantal ambitieuze internationale samenwerkingen met ketenpartners gestart.

Verduurzaming heeft topprioriteit bij de plasticindustrie in Nederland. Het vandaag gepresenteerde Plastic Pact is een mooie aanvulling op bestaande initiatieven.


Zie voor meer informatie: www.Rethinkplastics.nl