Nieuw_koninklijk_beeldmerk_voor_VNCI.jpg
Nieuws

Nieuw koninklijk beeldmerk voor VNCI

In juni van dit jaar ontving de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie het Predicaat ‘Koninklijk’. Om deze koninklijke status te onderstrepen introduceert de vereniging een nieuw beeldmerk.

 

Directeur Colette Alma: 'Wij zijn vereerd dat Zijne Majesteit de Koning heeft besloten dat de VNCI het Predicaat "Koninklijk" mag gaan voeren. Het is een erkenning voor het vele werk dat de bestuursleden en medewerkers nu en de afgelopen 100 jaar hebben verricht. Wij willen dit predicaat met trots uitdragen en hebben daarom besloten de kroon toe te voegen aan ons beeldmerk. Daarbij hebben wij ook de rest van onze huisstijl een update gegeven. Naast de "koninklijke" toevoeging staat in ons nieuwe beeldmerk vooruitstrevendheid en transparantie centraal.'

 

Ontwerpers aan het woord

Het nieuwe beeldmerk en huisstijlelementen zijn ontworpen door Studio Piraat: 'Vooruitstrevendheid en transparantie zijn binnen de restyle daadkrachtig toegepast zonder de herkenbaarheid van VNCI verloren te laten gaan. Het woordmerk is subtiel losgetrokken van het beeldmerk. Hierdoor ontstaan twee samenhangende elementen die tevens los van elkaar te gebruiken zijn. Het woordmerk wordt bevrijdt uit het vierkant en transparant toegepast, hierdoor wordt het beter toepasbaar in alle uitingen. Voor een goede toepasbaarheid is gekozen voor één kleur. Het vooruitstrevende uiterlijk wordt gecomplementeerd door een "forward motion" te illustreren met schuine lijnen. Deze schuine lijnen staan diagonaal aan het lettertype en vormen tevens de hoeken waarmee het beeldmerk, de kroon, is opgebouwd.'

 

Over de Koninklijke VNCI

Op 17 mei 1918 kwamen vertegenwoordigers van 21 chemische en farmaceutische bedrijven bijeen voor de oprichting van de Vereeniging van de Nederlandsche Chemische Industrie. 100 jaar later maakt de Koninklijke VNCI zich nog steeds sterk voor een veelheid van gezamenlijke belangen op het gebied van veiligheid, gezondheid & milieu, energie & klimaat, innovatie & human capital en ondernemerschap. Bij de Koninklijke VNCI zijn bedrijven, verenigingen en donateurs aangesloten. Samen met de leden van 10 geassocieerde lid-verenigingen zijn meer dan 600 ondernemingen direct of indirect aangesloten.