Nieuws

Personalia (II)

De Nederlander Abel Kasper is aangesteld als de nieuwe sectorgroep manager van de EuCIA, de European Composites Industrie Association. Kasper, die chemische engineering studeerde, werkte voor hij in 2000 een eigen consultancy-bedrijf startte bij Akzo en DSM. Hij beschikt over veel know how ten aanzien van composieten. Groei van de industrie, lobbyen en het verder ontwikkelen van leerprogramma’s behoren op dit moment tot zijn belangrijkste doelen.