img00001742.jpg
Nieuws

Kunststofafval als grondstof: producenten en inkopers gezocht

De hoeveelheid plastic afval die de wereld overspoelt is een actueel probleem. Er zijn dringend oplossingen nodig en actieve samenwerking in de keten. MVO Nederland start daarom samen met Rijkswaterstaat en Kennisinstituut Duurzame Verpakkingen het programma Kunststof verpakkingsafval als grondstof. Producenten en inkopers worden van harte uitgenodigd om mee te doen.

De Europese Commissie deed vorige week een voorstel voor wetgeving om het eenmalig gebruik van plastic aan banden te leggen. Het verbieden van bepaalde producten, een statiegeldsysteem voor plastic flessen, het ontwikkelen van nieuwe technologie en het verantwoordelijk stellen van producenten zijn een aantal maatregelen. Maar de EC stelt ook als voorwaarde dat er betaalbare alternatieven en oplossingen moeten komen.

Ons actie- en innovatieprogramma Kunststof verpakkingsafval als grondstof gaat daarvoor zorgen. Het stimuleert de toepassing van recyclaat van kunststof verpakkingsafval in producten via zes innovatiepilots en zes tot negen inkooppilots. Belangrijk voor de circulaire economie en ook voor het terugdringen van de CO2-emissies van kunststofproducten.

Door vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen beter op elkaar te laten aansluiten, dringen we het gebruik van primaire grondstoffen terug en komen we dichter bij een circulaire economie. Produceert jouw bedrijf kunststoffen en wil je de alternatieven voor primaire grondstoffen verkennen? Of wil je als inkopende of leverende organisatie meer circulariteit in de kunststofketen brengen? Tot 10 oktober kun je je voorstel indienen op www.kunststofhergebruiken.nl.