img00001714.jpg
Nieuws

Eerste certificaten ISO 45001 uitgereikt

Op dinsdag 17 april zijn de eerste certificaten tegen de nieuwe ISO 45001 uitgereikt. ISO 45001:2018 stelt eisen aan een managementsysteem voor gezond en veilig werken. De nieuwe ISO 45001:2018 sluit aan op de High Level Structure (HLS) voor managementsysteemnormen. De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen makkelijker te integreren en audits op het gebied van diverse managementsysteemnormen, zoals ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en ISO 14001 voor milieumanagement, te combineren.

In 2013 is besloten om OHSAS 18001 ‘Arbomanagementsystemen - Eisen’ te herzien en als ISO 45001 te ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik’ te publiceren. Hiermee is ook de afkorting ‘G&VW’ als vervanging van ‘arbo’ in de norm geïntroduceerd.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Stephanie Jansen, consultant Industrie & Veiligheid, e-mail: iv@nen.nl