img00001684.jpg
Nieuws

Inzamelcontainer gemaakt van kunststofafval

Een strak vormgegeven en circulair inzamelsysteem voor en van afval: de BonTon®, gemaakt van gerecycled polypropyleen, afkomstig uit bouw- en sloopafval en grofvuil. Het is een afvalcontainer die kan worden gebruikt om afvalstromen binnen bijvoorbeeld kantoren en scholen gescheiden in te zamelen. De BonTon is een modulair systeem, trendy om te zien en vooral handig in gebruik. Er kunnen meerdere containers aan elkaar worden geschakeld, afhankelijk van het aantal in te zamelen afvalstromen. Het product is 100% circulair; het met de BonTon ingezamelde materiaal blijft in Nederland en wordt ook hier weer verwerkt tot nieuwe grondstoffen. En dat is goed nieuws, nu de export van plastic afval steeds verder aan banden wordt gelegd.

Een bijdrage leveren aan een beter en schoner milieu is voor veel bedrijven, organisaties en scholen onderdeel van hun policy. Het inzetten van deze BonTon is dan een concrete maatregel die snel effect sorteert. Want waar in veel situaties het afval ongescheiden in kleine prullenbakken verdwijnt, kan het nu door een centrale opstelling en het gescheiden houden van papier, gft, plastic, koffiebekertjes en restafval veel efficiënter worden ingezameld en daardoor beter worden gerecycled. Dit scheelt ook in de kosten, omdat gescheiden afval aanbieden goedkoper is dan ongescheiden afval.

Meer weten over de BonTon? Kijk op www.bonton.nl