Nieuws

Economische Zaken stopt met Ondernemingsdossier

Het Ministerie van Economische Zaken heeft besloten te stoppen met het aanbieden van het Ondernemingsdossier. Vanaf 2011 konden ondernemers op dit digitale platform een dossier bijhouden om te voldoen aan wetten en regels en dit delen met toezichthouders. Met het toetreden van marktpartijen die vergelijkbare diensten aanbieden, besluit Economische Zaken dat het onderdeel ‘Dossier op Orde’ door de markt is overgenomen. Daarom wordt dit deel geheel uitgefaseerd.

Voor bedrijven die actief gebruik maken van het Ondernemingsdossier is er een overgangsregeling getroffen. Economische Zaken heeft een overeenkomst gesloten met het bedrijf OKcomply, en zijn gezamenlijk het project ‘Van OD naar OK’ gestart om gedupeerden over te zetten van het Ondernemingsdossier naar OKcomply. De regelhulpen die assisteren bij het bepalen aan welke wetten en regels een organisatie moet voldoen, vanuit de bedrijfsactiviteiten, worden geïntegreerd in OKcomply.

De Federatie NRK (Nederlandse Rubber en Kunststofindustrie) heeft met veel van haar leden vanaf 2009 actief meegewerkt aan de ontwikkeling van het Ondernemingsdossier en heeft goede ervaringen opgedaan met de functionaliteit Dossier op Orde. John Voetman, Algemeen directeur NRK en oud-ondernemer, is zeer tevreden met de geboden oplossing van OKcomply: ‘De Federatie heeft met haar leden veel inspanningen geleverd om van Dossier op Orde een succes te maken. De uitfasering van het Ondernemingsdossier was een grote teleurstelling. Echter met de oplossingen via OKcomply zijn we in staat onze leden een prima alternatief te bieden.’ Vanuit de NRK is een pilot-groep opgezet bestaande uit Oerlemans Plastics, MAUSER Benelux en Carlisle CM Europe. Deze leden zijn zeer enthousiast over de mogelijkheden van OKcomply en zijn al overgestapt.

De applicatie OKcomply borgt de maatregelen zoals keuringen, inspecties en procedures die voortkomen uit wet- en regelgeving en bedrijfsvoering. Het stelt ondernemers in staat te communiceren met bevoegd gezag, leveranciers en belanghebbenden vanaf een computer, tablet of smartphone. Jeroen Mol van OKcomply zegt hierover: ‘De basisfunctionaliteiten van het Ondernemingsdossier zitten ook in OKcomply echter wij bieden meer mogelijkheden zoals het bijhouden van je eigen bedrijfsregels en communicatie met belanghebbenden. Met OKcomply bepaalt de ondernemer wie wat mag zien, wanneer en voor hoelang.’