img00001551.jpg
Nieuws

Inschrijving Engel Benelux Student Award

Tot 15 mei is het nog mogelijk om in te schrijven voor de studentenprijs Engel Benelux. Deelname is open voor studenten aan een HBO-instelling binnen de Benelux die zich in hun afstudeerscriptie hebben verdiept in een aan kunststoffen en/of elastomeren gerelateerde onderwerp. Engel Benelux wil met deze prijs een bijdrage te leveren aan de toetreding van jonge mensen tot de kunststoffen- en rubberindustrie, het bevorderen van samenwerking tussen bedrijfsleven en hogescholen en het stimuleren van innovatieve, duurzame en efficiënte toepassing van kunststoffen en elastomeren.

De Student Award is in 2014 door Engel Benelux ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum in het leven geroepen. De prijs is een aanmoedigingsprijs en is bedoeld om jaarlijks de beste werkstukken op het gebied van de kunststoftechniek te onderscheiden. ‘We hebben in de Benelux uitstekende opleidings- en onderzoeksinstituten op het gebied van de kunststoftechniek’, legt Kurt Callewaert, directeur van ENGEL Benelux BV uit. ‘Met de award leveren we een bijdrage aan het bekender maken van het prestatievermogen van onze regio.’

HBO-studenten uit Nederland, België en Luxemburg die in het huidige studiejaar hun aan kunststoffen en/of elastomeren gerelateerde afstudeerscriptie maken worden uitgenodigd om zich in te schrijven. Bij de beoordeling zal mede worden gekeken de interesse in de ontwikkeling en toepassing van kunststoffen in onze hedendaagse en toekomstige maatschappij, waarbij duurzaamheid, productie en energie-efficiency, innovatie en maatschappelijk verantwoord gebruik kenmerkende aspecten zijn.

Inschrijving staat open tot 15 mei 2017, insturen thesis kan tot 20 juni 2017 en de nominaties zullen rond 15 juli 2017 bekend gemaakt worden. Een vakjury van deskundigen uit de kunststof en rubber gerelateerde industrieën zullen de scripties beoordelen en drie winnaars aanwijzen; de prijzen bestaan uit een geldbedrag en een bedrijfsoriëntatiereis. De publieke prijsuitreiking zal in september 2017 plaatsvinden. Voor meer informatie en inschrijven, klik op deze link: https://www.engelglobal.com/nl/nl/nieuws-en-pers/nieuws-en-persberichten/detail/news/detail/News/engel-benelux-student-award-2017.html