Nieuws

Renovatie Campusgebouw van start

Met de onthulling van een bouwbord is het officiële startsein gegeven voor de renovatie van het zogeheten GKII-gebouw in Heerlen. Dit gebouw wordt het hart van de Brightlands Smart Services Campus en wordt naar verwachting in het voorjaar van 2016 in gebruik genomen.

De campus is een initiatief van drie partijen: Pensioenuitvoerder APG, de Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg. Er wordt de komende tien jaar € 100 miljoen geïnvesteerd. Het doel is onder andere om meer dan 2.000 nieuwe banen te realiseren met tientallen start-ups, spin-offs en het aantrekken van nieuwe bedrijven. Met de komst van het internationale bedrijf Accenture en de zakelijke dienstverlener Conclusion maakt de Heerlense campus een vliegende start. De campus moet door interactie tussen onderwijs, onderzoek en ondernemerschap een broedplaats worden voor nieuwe bedrijvigheid, innovaties en talentontwikkeling op het gebied van slimme diensten.
De campus in Heerlen opereert onder de Brightlands vlag, het familiemerk waarmee Limburg zich nationaal en internationaal profileert als top-technologische regio in Europa. Ook de campussen in Sittard-Geleen, Maastricht en Venlo horen hierbij. (www.brightlands.com)
De Brightlands Smart Services Campus wordt geleid door CEO Peter Verkoulen.

Het Campus pand
De Smart Services Campus is in juli 2015 opgericht en inmiddels volop in bedrijf. Het pand biedt 21.000 m2 ruimte voor startups, kleine en grote bedrijven, en de onderzoekers en studenten binnen het wetenschappelijk instituut (Business Intelligence & Smart Services Institute (BISS)) o.l.v. prof. dr. Rudolf Müller. Het pand wordt gerenoveerd om het geschikt te maken voor gebruik door deze verschillende doelgroepen. Zo voorziet het Campus pand in een groot Forum voor events, diverse vergaderzalen, data-visualisatie labs en creatieve ruimtes. Het wordt een inspirerende omgeving voor talentvolle professionals, wetenschappers, studenten en startups om samen te werken aan het ontwikkelen van smart services. Ook worden separate kantoorunits gecreëerd voor het huisvesten van startups en midden –en kleinbedrijven.