Nieuws

Zelfinspectie.nl: kijk door de ogen van de inspecteur

Kijk op zelfinspectie.nl door de ogen van de inspecteur naar uw eigen organisatie. En toets of u volgens de regels uit de Arbowet werkt. Kent u de risico's? Neemt u de juiste maatregelen? Heeft u alles op orde? Dan kunnen uw werknemers op een gezonde en veilige manier hun werk doen. Zodat ze na het werk ongeschonden weer naar huis gaan.

Welke risico's? Check het zelf
Op zelfinspectie.nl staan vijf verschillende zelfinspecties. Met een zelfinspectie onderzoekt u welke risico's uw werknemers lopen. Ook bepaalt u welke maatregelen u kunt nemen om lichamelijke en geestelijke overbelasting en ongelukken te voorkomen.
De zelfinspecties bestaan uit verschillende vragen. Meestal antwoordt u met ja of nee. Als u de zelfinspectie invult, krijgt u direct te zien welke zaken u op orde heeft en welke nog niet. U krijgt een ‘advies’ in de vorm van een actielijst. Daarnaast vindt u in de inspecties verwijzingen naar informatie en middelen die u verder kunnen helpen.

Dubbel belang
Gezond en veilig werken verhoogt de productiviteit, vermindert verzuim en zorgt dat werknemers langer en beter inzetbaar zijn. Met een gezonde en veilige werkomgeving en cultuur bespaart u dus kosten. Bovendien kan het u hoge boetes opleveren als u zich niet aan de regels houdt. Met een gezonde en veilige werkplek zorgt u voor uw medewerkers en voor uw organisatie.

www.zelfinspectie.nl