Nieuws

Groeiverwachting

De Nederlandse chemische industrie heeft positieve verwachtingen voor 2006. "Het productievolume van de sector stijgt en de chemische industrie profiteert van de stijgende vraag en een aantrekkende Europese economie", aldus ir. R. Willems, voorzitter van de VNCI. De Nederlandse chemische industrie verwacht dit jaar gemiddeld een omzetstijging van ten minste 6% te kunnen realiseren, veroorzaakt door een stijging van de afzetprijzen met 4% en een toename van het productievolume met ten minste 2%. Hiermee is deze industrie een belangrijke aanjager van het economisch herstel in industrieel Nederland.