Grondstoffentekorten_hebben_invloed_op_de_productie_van_kunststofproducten_in_Europa.jpg
Nieuws

Grondstoffentekorten hebben invloed op de productie van kunststofproducten in Europa

De Europese markt voor polymeren staat al enkele maanden onder druk en de negatieve gevolgen van grondstoffenschaarste en prijsstijgingen hebben grote gevolgen voor de productie van kunststofproducten in de EU. Kunststofverwerkende bedrijven in heel Europa melden moeilijkheden bij het verkrijgen van de benodigde grondstoffen om hun productie draaiende te houden, en schrikbarend lage voorraden.

 

De vraag naar polymeren herstelde zich in Europa in de tweede helft van 2020 na een sterke productiedaling als gevolg van de COVID-19-pandemie en de bijbehorende lockdown-maatregelen. Maar terwijl kunststofverwerkers hun productie opnieuw begonnen op te voeren, groeide het aanbod van grondstoffen niet dienovereenkomstig.

 

‘Sinds december 2020 is de situatie snel verslechterd. Bovendien leiden extreme weersomstandigheden in de VS tot productieverliezen die ook de Europese markt beïnvloeden. Ook hebben Europese producenten de afgelopen maanden steeds meer gevallen van overmacht gemeld, zoals de Polymers for Europe Alliance al in januari meldde’, verklaart EuPC-directeur Alexandre Dangis.

 

De situatie wordt nog verergerd door tekorten aan zeecontainers. Als gevolg van dit alles zijn de prijzen voor polymeren sterk gestegen, tot recordhoogtes, waardoor de kredietfaciliteiten zijn beperkt en de zeer krappe kleine marges van omvormende bedrijven drastisch zijn verkleind.

 

‘Er zijn ongeveer 50.000 kleine tot middelgrote kunststofverwerkingsbedrijven in Europa, die het hoofd moeten bieden aan de grondstoffenschaarste en aanzienlijke prijsstijgingen zonder enige invloed in de onderhandelingen met multinationale polymeerproducenten’, zegt EuPC-president Renato Zelcher. ‘Als de situatie zo doorgaat, zullen steeds meer bedrijven hun productie moeten terugschroeven, met als gevolg een tekort aan kunststof producten zoals voedselverpakkingen of onderdelen voor de bouw of auto-industrie.’

 

EuPC roept zijn partners in de Europese polymeerindustrie op om samen te werken met hun Europese klanten om deze moeilijke situatie zo snel mogelijk op te lossen om de bevoorrading van essentiële goederen niet in gevaar te brengen.

 

 

Foto boven artikel: EuPC-directeur Alexandre Dangis.