NEN_is_officieel_onafhankelijk_schemabeheerder_geworden.jpg
Nieuws

NEN is officieel onafhankelijk schemabeheerder geworden

Eind 2020 heeft de auditor van DNV-GL bevestigd dat NEN Schemabeheer voldoet aan de eisen van NTA 8813-2017. Daarmee laat NEN zien een onafhankelijk en competent schemabeheerder te zijn.

 

In NTA 8813:2017 ‘Eisen aan ontwikkeling en beheer van schema’s voor conformiteitsbeoordeling door onafhankelijke schemabeheerder’, zijn de voorwaarden vastgelegd voor onafhankelijk en kwalitatief goed schemabeheer. Het voldoen aan deze NTA is belangrijk voor het vertrouwen uit de markt, de ontwikkeling van schema’s en het beheer van certificatieschema’s te stimuleren.

 

Onafhankelijk schemabeheer

Een van de eisen aan een onafhankelijk schemabeheerder is dat deze zelf geen conformiteitsbeoordelingen doet. Deze taak laat NEN over aan certificerende instellingen. Wel zorgt NEN ervoor dat aan alle regels van de conformiteitsbeoordeling wordt voldaan en begeleidt daarvoor de ontwikkeling en actualisatie van schema’s. 

 

Centraal schemabeheer

Naast een onafhankelijk schemabeheerder, is NEN ook een centraal schemabeheerder. De schema’s die NEN beheert, zijn door vertegenwoordigers (belanghebbenden en experts) uit de markt gemaakt. NEN ziet er op toe dat er eenduidige toetsing is binnen een schema. Interpretatieverschillen bij de toetsing zijn minimaal, omdat NEN regelmatig overleggen organiseert voor de uitvoerders van een schema.

 

Meer informatie

Meer informatie over NEN Schemabeheer is te vinden op nen.nl/certificatie. Voor informatie over het behalen van dit certificaat of centraal schemabeheer in het algemeen, kunt u contact opnemen met: Harmen Willemse, programmamanager NEN Schemabeheer, telefoon 015 2 690 391 of e-mail schemabeheer@nen.nl.