Afvalfonds_Verpakkingen_nieuwjaarsevent_-_Vooravond_van_de_next_step_in_recycling.JPG.jpg
Nieuws

Afvalfonds Verpakkingen nieuwjaarsevent: ‘Vooravond van de next step in recycling’

Het Afvalfonds Verpakkingen hield een online nieuwjaarsevent op 19 januari jl. Dit is een terugblik van deze inhoudelijke bijeenkomst waar Afvalfonds Verpakkingen zelf – ondanks de andere setting – met veel plezier op terugkijkt.

 

In de openingsspeech sprak Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur Afvalfonds Verpakkingen, de ambitie uit om de circulaire economie voor verpakkingen naar een hoger niveau te tillen. De afvalbeheerstructuur staat als een huis. Bijna 80 procent van ons verpakkingsafval wordt gerecycled, maar het laaghangend fruit is geplukt. We staan daarom aan de vooravond van de next step in recycling van verpakkingsmateriaal. Deze nieuwe tijden vragen erom dat het Afvalfonds Verpakkingen zich pro-actiever gaat bezighouden met innovatie. Het Afvalfonds wil daarom dichter op de keten van sortering en recycling zitten. Kortere ketens, transparantie in de markt en goede communicatie richting de burgers. Daar waar nodig wordt innovatie gestimuleerd, bijvoorbeeld door startups afzet te garanderen, partnerships aan te gaan of volume-afspraken te maken. Als ze de hogere doelstellingen willen halen, dan is elke extra kilo keihard nodig. Zowel kwalitatief als kwantitatief. Daarom is het nodig dat men met een frisse blik blijft kijken naar nieuwe mogelijkheden van vermindering, recyclebaarheid, inzet van recyclaat, technologie en inzameling.

 

Staatssecretaris Van Veldhoven van I&W zei dat we on-Hollands trots mogen zijn op wat al is bereikt en noemde het verbeterde meten, de open houding die Nederland als koploper heeft en het feit dat de Nederlandse doelen hoger zijn dan de Europese. Maar er zijn ook nog de nodige uitdagingen. Zoals meer aandacht voor hergebruik en kwaliteitsverbetering van de kunststofinzameling. Ook internationaal is de agenda vol, zei zij. Ten eerste moeten we overbodige verpakkingen tegengaan en verpakkingen zo ontwerpen dat ze makkelijk zijn te recyclen. Europese regelgeving is daarbij onontbeerlijk. Ten tweede wil zij meer aan preventie doen en hergebruik stimuleren. Maatschappelijk verantwoord inkopen moet normaal worden. En als derde pleitte zij ervoor dat Europa zelf zijn afval verwerkt en dus de eigen grondstoffen behoudt. Daarvoor is uitbreiding van de recyclecapaciteit in Nederland en de EU nodig, zei zij.

 

Hester Klein ontving als panelgast Diederik Samsom, als kabinetschef van eurocommissaris Frans Timmermans medeverantwoordelijk voor Europese Green Deal. ‘Wat komt eraan?’, vroeg zij hem. Zijn antwoord: ‘Wij gaan de verpakkingsrichtlijn herzien. Zo weinig mogelijk, zo simpel mogelijk, 100% recyclebaar, 100% gemaakt van gerecycled materiaal. Ook het lijstje single use plastics zal worden uitgebreid. En als overheid moeten we het goede voorbeeld geven door ook alleen nog duurzame materialen in te kopen. De EU maakt daarin zelf nu grote slagen.’ Hij riep op om sneller richting een circulaire samenleving te bewegen. ‘Lang is geloofd in een vrijwillige aanpak. Maar we hebben haast.’

 

Met Bas Roelofs, managing director van FrieslandCampina en vicevoorzitter van de FNLI, sprak Hester Klein over de resultaten en kansen van het Plastic Pact en de brief van de Dutch Grow Coalition die acht multinationals onlangs ondertekenden om de transitie naar een circulaire economie voor plastics te versnellen. ‘Belangrijk daarbij is dat er meer en betere kwaliteit wordt ingezameld’, zei Bas. ‘En dan is het voor consumenten verwarrend dat er verschillende inzamelsystemen zijn. Harmoniseren maakt communicatie eenvoudiger.’ Bas haalde ook de afweging aan dat altijd gekeken moet worden naar de footprint van de verpakking ten opzichte van de voedselveiligheid en voedselverspilling.

 

Dat was Afvalfonds Verpakkingen-voorzitter Bert Roetert met hem eens. Bert schetste als routinier de geschiedenis in een paar penstreken die begonnen aan het eind van de vorige eeuw met het weglaten van omverpakkingen. Hester Klein vroeg hem wat de overeenkomst tussen toen en nu is? ‘De goede samenwerking tussen handel en industrie’, zei Bert. ‘Elkaar goed begrijpen. We hebben een compact systeem, kunnen snel schakelen.’ De rol van het Afvalfonds is volgens hem die van onafhankelijk regisseur in een complex systeem. Daarom is hij enthousiast over de nieuwe afdeling Business Development, die innovatie gaat aanjagen. ‘Innovatie is het allerbelangrijkste’, zei hij. ‘We moeten vooral naar de toekomst kijken.’

 

Tot slot bedankte Bert Cees de Mol van Otterloo voor zijn inzet in de afgelopen acht jaar. Hester Klein mocht hem, als zijn opvolger als algemeen directeur, het eerste exemplaar van de nieuwe publicatie over de rol van producentenverantwoordelijkheid in de circulaire economie uitreiken. Verschillende betrokkenen geven hun visie op de stand van zaken en de uitdagingen op nationaal en internationaal niveau.
Cees blijft als adviseur bij het Afvalfonds betrokken en gaf dan ook direct al enkele adviezen mee. Hij pleitte voor hooguit twee of drie inzamelsystemen en riep afvalbedrijven op de lat hoger te leggen, vooral op het gebied van monitoring en rapportage. Ook zei hij dat materiaalorganisaties zichtbaarder mogen zijn en meer leiderschap mogen tonen in het stimuleren van anders ontwerpen.

Zoals gezegd, het Afvalfonds kijkt met veel plezier terug op deze online nieuwjaarsbijeenkomst.

 

Download de publicatie ‘Op weg naar een circulaire economie – over producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen in Nederland’.

 

Wilt u alle verhalen van het event zien en beluisteren, kijk hier livestream terug:

YouTube video-inhoud is niet beschikbaar vanwege uw privacy-instellingen.