PlasticsEurope_Nederland_storten_van_plastic_afval_dient_te_worden_beindigd.jpg
Nieuws

PlasticsEurope Nederland: ‘storten van plastic afval dient te worden beëindigd’

PlasticsEurope Nederland, de branchevereniging van kunststofproducenten, heeft kennisgenomen van het artikel ‘Plasticafval: hoe een Nederlands dropzakje kon eindigen in een Turkse berm’ in het NRC d.d. 16/10/2020, waarin o.a. melding wordt gemaakt van het storten van plastic verpakkingsafval afkomstig uit Nederland in Turkije. PlasticsEurope is van mening dat het storten van plastic afval dient te worden beëindigd en ondersteunt een stortverbod voor plastic afval.

 

Plastic hoort niet thuis in het milieu en dient op verantwoorde wijze te worden verwerkt en bij voorkeur te worden gerecycled. Ook vindt PlasticsEurope Nederland dat deze verwerking in beginsel binnen de Europese Unie dient plaats te vinden. Om dit mogelijk te maken moet er in Europa en dus ook in Nederland versneld worden geïnvesteerd in een betere infrastructuur voor de inzameling van plastic afval en uitbreiding van bestaande c.q. realisatie van nieuwe voorzieningen voor de mechanische en chemische recycling. Deze beoogde versnelling voor wat betreft de totstandkoming van een circulaire economie voor plastics zou moeten worden gefaciliteerd door de inzet van de Europese taks op niet-gerecycled kunststofverpakkingen, die per 1/1/2021 wordt geïntroduceerd.

Daarnaast zullen de kunststofproducenten zich samen met ketenpartners blijven inzetten om de recyclebaarheid van de verpakkingen verder te verbeteren.