BlackCycle_-_groot_Europees_project_voor_recycleren_van_versleten_banden_tot_nieuwe.jpg
Nieuws

BlackCycle: groot Europees project voor het recycleren van banden

Het BlackCycle-project, dat wordt gecoördineerd door Michelin (wereldleider in banden), verenigt zeven industriële partners, vijf research- en technologie-organisaties (RTO’s) en een innovatiecluster in een Europees consortium dat in vijf landen is gevestigd. Het project wil op zeer grote schaal de circulaire economie van banden mogelijk maken middels een innovatief proces voor de productie van nieuwe banden uit versleten banden.

 

De partners van BlackCycle kondigen de start aan van dit project, waarvoor in mei 2020 officieel financiering werd verkregen van de EU. Bij het BlackCycle-project zijn 13 organisaties betrokken middels een uniek publiek-privaat partnerschap. Het zal laten zien dat deze eerste circulaire processen ter wereld levensvatbaar zijn in termen van techniek, milieu en economie. Het consortium zal specifieke oplossingen ontwikkelen om duurzame grondstoffen voor banden te produceren: versleten banden inzamelen en grondstoffen selecteren, pyrolyse optimaliseren, olie raffineren en beoordelen, ovenprocessen optimaliseren, en de prestaties van duurzame banden beoordelen. Doel van BlackCycle is dat binnen vijf tot zes jaar, in Europa, bijna één op de twee versleten banden wordt verwerkt via deze cyclus. Geen enkele andere industriële sector kent een project van deze omvang voor het recycleren van producten aan het einde van hun levensduur.

 

BlackCycle wordt gefinancierd uit het programma Horizon 2020. Het totale budget bedraagt circa € 16 miljoen, waarvan circa € 12 miljoen uit Europese financiering (75 procent van de kosten van het project). Bijna 35 procent van het geld gaat naar kleine of middelgrote ondernemingen en 15 procent naar de RTO’s, terwijl 34 procent wordt uitgegeven aan personeelskosten.
Het consortium is in vijf Europese landen gevestigd (Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Spanje en Griekenland) en omvat zeven industriële partners, vijf RTO’s en een innovatiecluster. Het wordt gecoördineerd door Michelin en heeft een daadkrachtig bestuur met een directiecomité, een commissie voor clustersynergiën, en een commissie voor technische ondersteuning.

 

Context

Elk jaar worden wereldwijd 1,6 miljard nieuwe banden verkocht, hetgeen neerkomt op meer dan 26 miljoen ton. Tegelijkertijd ontstaat er eenzelfde hoeveelheid aan versleten banden. Die bieden een enorm, en slechts gedeeltelijk geëxploiteerd, potentieel aan terug te winnen grondstoffen. De huidige processen voor verwerking van versleten banden zijn niet circulair en brengen weinig materialen voort die opnieuw kunnen worden gebruikt in de bandenindustrie. Omdat er niet genoeg oplossingen zijn om versleten banden tot waarde te maken binnen de EU, wordt bovendien meer dan de helft van de versleten en tweedehands banden vanuit de EU geëxporteerd naar verre landen.

 

Het doel: een circulaire bandeneconomie in Europa

Het BlackCycle-project beoogt het creëren, ontwikkelen en optimaliseren van een volledige waardeketen – van versleten banden tot aan secundaire grondstoffen (SRM’s: Secondary Raw Materials) ­– zonder in enig deel van de keten middelen te verspillen en met speciale aandacht voor de impact op het milieu. De SRM’s worden gebruikt voor nieuwe personen- en bedrijfswagenbanden die in Europa en elders ter wereld op de markt zullen worden gebracht.
Hierdoor heeft de BlackCycle waardeketen een kleinere CO2-voetafdruk. Per kilo band wordt er 0,93 kg CO2 minder uitgestoten. Ook worden er per kilo gebruikte banden minder fossiele middelen gebruikt (0,89 kilo minder).

 

Door een alternatief te bieden dat zowel economisch als qua milieu levensvatbaar is, vermindert BlackCycle de export van versleten banden. Door het beheer en de transformatie van versleten banden weer binnen de EU uit te voeren, zal BlackCycle naar verwachting duurzame banen binnen de EU creëren.