Twaalf_bedrijven_gezocht_voor_onderzoek_CO-besparing.jpg
Nieuws

Twaalf bedrijven gezocht voor onderzoek CO₂-besparing

Klimaatplein is op zoek naar twaalf bedrijven uit vier verschillende sectoren: metaal, de vervoersbranche, de horeca en de technische maakindustrie, die willen deelnemen aan een onderzoek met CO₂-beprijzing. Door deel te nemen aan het onderzoek krijgen bedrijven tevens inzicht in de te nemen maatregelen voor de informatieplicht energiebesparing.

 

Deelnemers ontvangen een CO₂-voetafdruk van het eigen bedrijf en inzicht in toekomstige CO₂-kosten. Ook krijgen ze vrijblijvend energie-bespaarmogelijkheden aangereikt waarmee bij invulling wordt voldaan aan de informatieplicht energiebesparing. Besproken wordt welke keuzes worden gemaakt wanneer de invoering van een CO₂-prijs morgen al realiteit zou zijn. Deelnemers aan het onderzoek bouwen door participatie een duurzaam concurrentievoordeel op.

 

Wat wordt van deelnemers gevraagd?

Bedrijven uit de sectoren metaal, vervoer, horeca en technische maakindustrie met tussen de 5 en 250 werknemers in Noord-Brabant kunnen deelnemen. Deze bedrijven hebben 1 bedrijfslocatie en minimaal 3 eigen dienst- of leaseauto’s. Deelnemers verplichten zich om het volledige onderzoek te doorlopen en ook actief te communiceren over vorderingen via het Klimaatplein en andere media. De tijdsinvestering voor het onderzoek bedraagt ongeveer 7 uur verspreid over een jaar.

 

Waarom dit CO₂-onderzoek?

Dit onderzoek heeft een drietal doelen. Ten eerste het creëren van bewustzijn bij ondernemers voor wat CO₂-beprijzing gaat betekenen. Ten tweede het opbouwen van kennis met betrekking tot de energie-bespaarmaatregelen die bedrijven bereid zijn te nemen om CO₂-uitstoot te verlagen. En tot slot het stimuleren van andere bedrijven om kennis te delen over het besparen van energie en hun zoektocht naar een duurzame energievoorziening.

 

Achtergrond CO₂-beprijzing

De beprijzing van CO₂ is tijdens de klimaattop in Parijs overeengekomen en is nodig om klimaatdoelen te halen. Het verbranden van fossiele brandstoffen wordt dankzij die CO₂-beprijzing financieel minder aantrekkelijk waardoor energiebesparing en duurzame opwekking nog interessanter is. Ook in het Nederlandse Regeerakkoord en in het voorlopige Klimaatakkoord wordt CO₂-beprijzing genoemd als beleidsmaatregel voor te behalen klimaatdoelen.

 

Aanmelden

Geïnteresseerd in een duurzaam concurrentievoordeel, lagere energielasten, een groen imago en hulp bij het voldoen aan wettelijke verplichtingen? Via deze link treft u meer informatie en kunt u zich aanmelden voor het onderzoek met CO₂-beprijzing voor MKB-bedrijven.

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. Deelname aan het onderzoek is gratis.