Nieuwe_onderzoeksfaciliteiten_voor_composieten_in_Enschede.png
Nieuws

Nieuwe onderzoeksfaciliteiten voor composieten in Enschede

Onlangs is het nieuwe laboratorium van het ThermoPlastic composites Application Center (TPAC) geopend. Het is gehuisvest in het Alphons Ariëns gebouw van Saxion in Enschede. Anka Mulder, bestuursvoorzitter van Saxion, verrichte de opening. Tevens vierde het Saxion lectoraat Lichtgewicht Construeren haar vijfjarig bestaan en vond de installatie van Ferrie van Hattum als lector Lichtgewicht Construeren plaats. Het thema van zijn rede was: ‘Composites for the people’.

 

Het TPAC doet onderzoek naar het verwerken en toepassen van lichtgewicht materialen. Met name thermoplastische composieten bieden veel mogelijkheden en worden daarom al in een aantal sectoren toegepast. Het materiaal is zeer stijf, sterk en licht en bestaat uit kunststof en bijvoorbeeld glas- of koolstofvezel.  

 

Toegankelijke verwerkingsmethoden

Vaak worden composieten gebruikt in kostbare producten zoals vliegtuigen en sportartikelen. Ze leiden tot CO2-reductie en kunnen de bruikbaarheid verbeteren en verlengen. TPAC focust zich op reduceren van de kosten bij het maken en verwerken van composieten. Lichtgewicht materialen en oplossingen worden dan mogelijk voor een grotere groep producten en mensen. Of zoals Ferrie van Hattum het verwoordt: ‘Composites for the people!’

 

Samenwerking

Het onderzoekscentrum werkt samen met meer dan honderd, veelal MKB-, bedrijven en instellingen. Jac. Gofers, directeur van Promolding en voorzitter van Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) onderschrijft het belang van een applicatiecentrum: ‘Lichtgewicht oplossingen geven talloze voordelen, maar testen is essentieel om het effect van gewichtsreductie en composieten-toepassingen tijdens gebruik te begrijpen.’ Sjef van Breugel, directeur Pontis Engineering benadrukt de sterke connectie met de industrie: ‘TPAC heeft een sterke relatie met de industrie en begrijpt de eisen en wensen in de sector, bijvoorbeeld de behoefte aan betaalbare verwerkingsmethodes.’ Naast het bedrijfsleven wordt ook intensief samengewerkt met het onderwijs. Studenten van verschillende Saxion opleidingen leren over lichtgewicht ontwerpen of werken bij het TPAC, partners en bedrijven tijdens hun stage of afstudeeropdracht.

 

Onderzoeksgebieden

In samenspraak met het bedrijfsleven zijn drie onderzoeksgebieden gedefinieerd: Recycling, Productie en Automatisering. Op het gebied van recycling worden methodes ontwikkeld om  bijvoorbeeld laagwaardig kunststof zwerfafval, zoals uit de plastic soep, te verwerken tot simpele toepassingen. Ook hoogwaardig productie-afval kan worden verwerkt tot onder andere producten voor de lucht- en ruimtevaart. Voor de productie worden nieuwe methodes ontwikkeld en getest om composietmaterialen kostenefficiënt te verwerken. Door middel van robots wordt onderzoek gedaan om de vele handelingen die binnen de composietproductie gangbaar zijn, te automatiseren. Daarmee wordt de snelheid en betrouwbaarheid van processen verhoogd zodat de kosten verder afnemen.

 

Smart industry fieldlab

Afgelopen maanden heeft het TPAC laboratorium veel nieuwe machines gekregen. Deze machines zijn een voorbeeld van ‘smart industry’ en brengen nieuwe mogelijkheden met zich mee voor de drie onderzoeksgebieden. Daarmee geeft TPAC samen met partners als TPRC invulling aan de erkenning van Smart Industry Fieldlab van het Ministerie van Economische Zaken. Recent is daar ook de registratie als Digital Innovation Hub van de Europese Commissie aan toegevoegd.

 

Kijk voor meer informatie op: https://thermoplasticcomposites.nl/.