Never waste a good crisis…

Never waste a good crisis…

De wereld op zijn kop. Een onvoorstelbare situatie heeft zich over de mensheid meester gemaakt. Het was allemaal te voorzien geweest, de waarschuwingen waren talrijk, maar het heeft bijna iedereen overvallen. Een ‘life event’ zoals je maar zelden meemaakt en de meesten van ons ook nog nooit hebben ervaren. Dat de economie bij deze zoveelste virusuitbraak instortte, is een teken dat er geen gezonde basis was, maar een instabiel kaartenhuis. Hoe gaan we straks verder, in een andere wereld? En hoe voorkomen we als overheid, als bedrijf en als individu dat we weer niets leren en in herhaling blijven vallen?

Trends in grondstoffen

Kunststoffen in crisistijd.

Het coronavirus: hoe voorbereid kan je zijn?

Het coronavirus: hoe voorbereid kan je zijn?

Op dit moment het nog onmogelijk om te voorspellen wat de uiteindelijke impact van het coronavirus voor mensen en organisaties is, maar een eerste reflectie is wel mogelijk. Niemand heeft kunnen voorzien dat dit virus binnen enkele weken een enorme impact zou hebben op hoe we leven en werken. Vanuit een bedrijfscontinuïteitsperspectief trachtten we in dit artikel enkele elementen toe te lichten, ons daarbij realiserend dat het menselijk leed vanzelfsprekend de grootste impact heeft en elk economisch nadeel tot onbelangrijk maakt. Eind december werd voor het eerst wereldwijd aandacht besteed aan dit ‘lokale probleem in een Chinese provinciestad’. Hoe snel zou dit veranderen…

Ondernemers op de bres voor medische sector

Ondernemers op de bres voor medische sector

Het bedrijfsleven heeft twee loodzware maanden achter de rug. Maar ondanks de moeilijke en onzekere tijd, bieden ondernemers de helpende hand bij de bestrijding van het coronavirus. Op verzoek van de NRK helpen tientallen kunststofbedrijven om de tekorten aan cruciale medische artikelen te verminderen. Economisch gewin is er niet of nauwelijks. De coronacrisis haalt het beste in de industrie naar boven.

Composteerbare plastics breken snel genoeg af

Composteerbare plastics breken snel genoeg af

Wageningen Food & Biobased Research heeft onderzocht hoe composteerbare plastics zich gedragen in het huidige GFT-afvalverwerkingsproces in Nederland en kwam tot de conclusie dat zij prima verwerkt kunnen worden met het GFT. In de compost, het eindproduct van de GFT-afvalverwerking, zijn geen resten van composteerbare plastics teruggevonden.

Materialise pakt tekort beademingstoestellen aan

Materialise pakt tekort beademingstoestellen aan

In de strijd tegen de coronacrisis hebben ziekenhuizen wereldwijd dringend behoefte aan mechanische beademingstoestellen voor de behandeling van COVID-19 patiënten. Als antwoord op dit tekort heeft Materialise, een Belgische pionier op het gebied van 3D-printing, de Materialise NIP Connector ontwikkeld. Het apparaat zet standaardapparatuur om in een masker, om de ademhaling van patiënten te vergemakkelijken door het creëren van positieve druk in de longen. Met deze geassembleerde maskers kunnen artsen de tijd die een patiënt aan een mechanisch beademingstoestel hangt verkorten, wat ook helpt om de druk op de leveranciers van beademingstoestellen te verminderen. Het apparaat is sinds medio april ruim beschikbaar voor ziekenhuizen.

De circulaire kunststofketen: wat zijn de knelpunten?

De circulaire kunststofketen: wat zijn de knelpunten?

Het RIVM doet onderzoek naar circulaire oplossingen om de keten duurzaam en veilig te sluiten, te beginnen met de kunststofsector. Welke afwegingen maken fabrikanten, ontwerpers, gebruikers, verwerkers en andere stakeholders in de kunststofindustrie en welke knelpunten doen zich voor bij het maken van circulaire keuzes? In dit artikel brengen we de knelpunten in kaart die het RIVM op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met stakeholders in de kunststofketen heeft geïdentificeerd.

 

Fabrikanten kiezen Europa’s beste leveranciers

Fabrikanten kiezen Europa’s beste leveranciers

Op 11 juni worden in Brussel voor de vijfde keer de Best Polymer Producers Awards uitgereikt. Met de prijs zet de EuPC de best presterende polymeerproducenten in het zonnetje. Maar dat niet alleen. De verkiezing moet de werkrelatie, communicatie en dialoog tussen afnemers en leveranciers versterken. Want hoe beter ketenpartijen samenwerken, des te sterker worden het innovatieve vermogen en de mondiale concurrentiepositie van de industrie.