Trends in grondstoffen

De kunststoffenmarkt houdt zich rustig bij groeiend aanbod.

Wordt kunststof terecht gedemoniseerd?

Wordt kunststof terecht gedemoniseerd?

Afgelopen maart won Omefa met haar SubTile de Rethink Award 2019. Dizzy Soederhuizen van het Nieuwkoopse spuitgietbedrijf Omefa is uiteraard behoorlijk trots op de erkenning, maar vindt tegelijkertijd dat de aandacht voor positieve initiatieven in de industrie veel breder gecommuniceerd moet worden.

Duurzaamheid troef op Kunststoffen 2019

Duurzaamheid troef op Kunststoffen 2019

De 21e editie van de Kunststoffenbeurs belicht zowel op de beursvloer als in het congresprogramma actuele ontwikkelingen en kansen binnen thema’s als de circulaire economie, duurzaamheid, slimme grondstoffen, nieuwe materialen, kostprijsbesparing, innovatieve productiemethodes, productontwikkeling en businesskansen. In dit nummer een uitgebreide voorbeschouwing op dit voor de kunststoffenwereld onmisbare evenement.

Hoe gaan we om met de transitieagenda?

Hoe gaan we om met de transitieagenda?

De wereld heeft een haat-liefde verhouding met kunststof. Enerzijds dragen kunststoffen bij aan een enorme vervuiling en worden er veel onvervangbare grondstoffen aan de aarde onttrokken ten behoeve van het productieproces. Anderzijds leveren kunststoffen ook zeer positieve sociale en ecologische effecten op. De wereld roept dus niet om minder kunststof, maar om een sterke reductie van de nadelige ecologische consequenties die productie en gebruik voor de samenleving hebben. Juist dat staat centraal in de in 2018 opgestelde transitieagenda.

Heldere afspraken met veel speelruimte

Heldere afspraken met veel speelruimte

In de cao voor de Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie zijn belangrijke afspraken gemaakt over loon, overwerk, pensioen en duurzame inzetbaarheid. Uniek voor Nederland is het moderniseringsproject Rosetta, dat onder andere heeft geleid tot een nieuwe roostermethodiek die medio 2020 van kracht zal worden.

Deel vier van de zesdelige serie over Rethink

Deel vier van de zesdelige serie over Rethink

In dit artikel kijken we naar samenwerking in de keten: essentieel voor succesvol hergebruik.

Nieuw ENGEL technologiecentrum brengt slimme fabriek tot leven

Nieuw ENGEL technologiecentrum brengt slimme fabriek tot leven

ENGEL OOSTENRIJK heeft haar nieuwe 'ENGEL Technology Center' gelanceerd, in het hoofdkantoor in Schwertberg, Oostenrijk. Het nieuwe klanttechnologiecentrum vormt het hart van de nieuwste uitbreiding van het hoofdkantoor.

Wie wil er nu geen betere bedrijfsresultaten?

Wie wil er nu geen betere bedrijfsresultaten?

Veel managers in technische bedrijven hebben niet veel op met marketing. Maar uit onderzoek blijkt dat marktgericht opereren en het hebben van een goed opererende marketingfunctie wel degelijk loont.

Nieuwe duurzame materialen vinden hun weg naar de markt

Nieuwe duurzame materialen vinden hun weg naar de markt

De industrie investeert steeds meer in de ontwikkeling van plantaardige materialen, waaronder ook goede opties voor materialen aan het einde van hun levensduur, zoals hergebruik en biologische afbraak. Dit werd benadrukt tijdens het jaarlijkse CBPM-symposium van Wageningen Food & Biobased Research.

Digitale procesketen maakt vezelcomposieten concurrerend

Digitale procesketen maakt vezelcomposieten concurrerend

De trends en vooruitgang op het gebied van de productie en verwerking van vezelversterkte kunststoffen worden getoond tijdens COMPOSITES EUROPE, van 10 tot 12 september in Stuttgart. Het evenement wordt geflankeerd door de International Composites Conference en het Lightweight Technologies Forum. Gelijktijdig vindt bovendien de Foam Expo Europe op het jaarbeursterrein Stuttgart plaats.