Trends in grondstoffen

Het elfde gebod: Gij zult zich onthouden van plastics. Er wordt meer gepredikt dan over de andere tien. De kansel heeft plaatsgemaakt voor luidsprekers die ons via TV en radio bereiken. Het echte thema was niet plastics, maar plastic rommel, voornamelijk bestaande uit drijvende folie of visnetten. Het plastic afval dat klakkeloos door mensen wordt weggegooid, en door vogels en zeedieren wordt gegeten.

Kunststof fusten veroveren de wereld

Kunststof fusten veroveren de wereld

Kunststofverwerker Lightweight Containers is verkozen tot het vitaalste bedrijf van 2018. In het algemeen is deze prestigieuze erkenning pas te behalen na een ingrijpend, bedrijfsbreed plan, waarbij met allerlei middelen, hulpmiddelen, interventies en changemaatregelen projectmatig gewerkt wordt aan het verbeteren van de vitaliteit. Het snelgroeiende familiebedrijf uit Den Helder verovert ondertussen de markt met een uniek zelfontwikkeld kunststof fust voor dranken.

De STP-methode: wat kan ik daar nu mee?

De STP-methode: wat kan ik daar nu mee?

Een artikel over de zoektocht naar relevante – maar vooral aantrekkelijke – marktsegmenten, die ook te herkennen en te benaderen zijn. Waaraan je een bepaalde waardepropositie kunt bieden, die zich in diverse opzichten onderscheidt van die van de concurrentie.

 

Informatieplicht energiebesparing vereist actie

Informatieplicht energiebesparing vereist actie

Bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie moeten komend jaar volop aan de slag met hun energiebesparing. Per 1 juli 2019 gaat de nieuwe Informatieplicht Energiebesparing in. Dan dienen bedrijven in een online register te hebben aangegeven dat ze voldoen aan de energiebesparingsplicht uit de Wet Milieubeheer. Het komt er concreet op neer dat voor de zomer alle maatregelen uit de Erkende Maatregellijst (EML) voor de rubber- en kunststofindustrie uitgevoerd dienen te zijn. Tijd voor actie dus!

Meer omzet, meer winst: wie wil dat niet?

Meer omzet, meer winst: wie wil dat niet?

De Nederlandse industrie kan maar liefst 7% méér winst en 4% méér omzet draaien. Voorwaarde: afgezien van een relatief kleine top, moet het gros van het bedrijfsleven zich steviger focussen op het benoemen (en halen) van concrete doelstellingen én de aandacht voor de medewerker optimaliseren.

QRM is anders organiseren én leiderschap!

QRM is anders organiseren én leiderschap!

De afgelopen jaren is Quick Response Manufacturing, afgekort QRM, aan een flinke opmars bezig binnen de Europese en met name de Nederlandse maakindustrie. Maar wat is QRM dan? En waarom worden daar zulke opmerkelijke resultaten mee geboekt? In deze vierdelige serie doen we daarover een boekje open.

Afgeschreven turbinebladen krijgen tweede leven

Afgeschreven turbinebladen krijgen tweede leven

Door de grootschalige renovatie en vervanging van windturbines worden er de komende jaren honderden verouderde turbinebladen opgestapeld. De turbinebladen, grotendeels bestaande uit composiet, zijn zeer lastig te recyclen. Dankzij een nieuw ontwikkelde duurzame oplossing van SUEZ en Extreme Eco Solutions, in samenwerking met Het Groene Brein en de provincie Flevoland, krijgen deze bladen nu een tweede leven als stoeptegels.

 

Welkom in de VUCA-wereld!

Welkom in de VUCA-wereld!

We bevinden ons in een wereld die steeds sneller, onzekerder, complexer en vager wordt. Naarmate de jaren voorbij gaan, lijkt alles alsmaar sneller te gaan en ongrijpbaarder te worden. Hoe gaan we om met een continue veranderende wereld en markt?

Nieuwe recyclingroute voor thermoplastische composieten

Nieuwe recyclingroute voor thermoplastische composieten

TPAC en TPRC ontwikkelden een nieuw recycleproces om thermoplastische composieten te verwerken tot producten met hoge mechanische eigenschappen en ontwerpvrijheid. Door de toenemende marktvraag, toepassing en productie van thermoplastische composieten – in met name de lucht- en ruimtevaart- en automobielindustrie – stijgt de hoeveelheid productieafval aanzienlijk. Een specifieke recyclingoplossing is interessant vanwege de relatief hoge materiaalprijs, wetgeving en milieuimpact.