Toekomstgericht saneren in tijden van crisis

Toekomstgericht saneren in tijden van crisis

De aanblijvende onrust op de financiële markten en een flinke vertraging van de economische groei maken dat bedrijven in een turbulente periode verkeren. Dit is een periode met grote bedreigingen, maar ook één met nieuwe kansen.

Bedrijfsreportage

Bedrijfsreportage

Applied Polymer Innovations Emmen is een professioneel onderzoeksinstituut, dat is gespecialiseerd in toegepast onderzoek naar polymeren. API beschikt over een uiterst professioneel en compleet onderzoekslaboratorium, waar men met een team van hoogopgeleide medewerkers in staat is ingebrachte problemen op het gebied van polymeren op te lossen.

Ruchtbaarheid helpt Sizopreg aan klanten

Ruchtbaarheid helpt Sizopreg aan klanten

Hoe zorg je dat jouw nieuwe, innovatieve product de markt verovert? Wie zijn eigenlijk de spelers op die markt? Waar zitten de kansen? Vragen waar elk bedrijf met een nieuw, innovatief product mee worstelt. Zwartz uit Oldenzaal onderzocht met steun van de overheid wat de beste strategie is.

‘Duurzaam’ stimuleert groei in Rubber en Kunststof

‘Duurzaam’ stimuleert groei in Rubber en Kunststof

Ondernemers in de rubber- en kunststofindustrie gaan steeds duurzamer te werk. Zij zien de vraag naar duurzame producten bovendien sterk toenemen. Voor de komende tien jaar geldt ‘verduurzaming’ als de belangrijkste ontwikkeling voor hun bedrijfsvoering.

Overgang van metaal naar kunststof vraagt om uitgekiende werkwijze

Dit artikel is de tweede van een drieluik over het thema veiligheid. Deze keer: Veilig van metaal naar kunststof.

Gebruik ‘biobased’ groeit snel

Gebruik ‘biobased’ groeit snel

De vergroening van de Rubber- en Kunststofindustrie zet door. In rubberproducten wordt traditioneel al veel natuurlijk rubber verwerkt. In kunststofproducten neemt de toepassing van biobased (biogebaseerde) polymeren en composteerbare polymeren nu ook snel toe.

Toename hergebruik kunststoffen in bouw- en sloopafval

PlasticsEurope, de Europese vereniging van kunststofproducenten, heeft een onafhankelijke studie laten uitvoeren over de bestemming van het kunststof bouw- en sloopafval in de 27 lidstaten van de Europese Unie (EU-27), plus Noorwegen en Zwitserland.