19e Jaargang, nummer 3-2008

Bedrijfsreportage

Het is nog geen drie jaar geleden dat het productiepersoneel van tuinmeubelfabrikant Hartman te horen kreeg dat zij op zoek moesten naar een andere dienstbetrekking. Toch stond in Enschede een unieke kunststoffabriek die wel degelijk overlevingskansen had. Een doorstart was dan ook het bijna logische gevolg. Met als nieuwe naam ‘Enschedese Kunststof Fabriek (EKF)’ heeft het bedrijf de wind inmiddels weer aardig in de zeilen.

Special

In dit nummer een uitgebreide voorbeschouwing op de vakbeurs Plastics for the Industry, die ook dit jaar weer in de Kortrijk Xpo wordt gehouden. De enige vakbeurs in België die zich richt op de volledige kunststofverwerkende industrie verwacht een groeiend aantal bezoekers.

Techniek

Vormvulsimulatie wordt bij spuitgieten veelvuldig toegepast en heeft haar nut dan ook ruimschoots bewezen. Toch kan het voorkomen dat het praktijkresultaat afwijkt van het resultaat dat op basis van de simulatie verwacht werd. Wat kan er zoal fout gaan en hoe kan het resultaat van de simulatie op een eenvoudige manier vooraf getoetst worden?

Beurzen

Een korte terugblik op de succesvol verlopen ESEF/Techni-Show 2008. Deze slimme combinatie van vakbeurzen komt ook internationaal steeds meer in de belangstelling te staan.

Management

De Nederlandse maakindustrie heeft het afgelopen jaar een belangrijke trendbreuk laten zien, want de Nederlandse productie- en R&D-activiteiten zijn gestegen ten opzichte van de totale wereldwijde activiteiten. Er is dus weer volop aandacht voor de Nederlandse concurrentiepositie en de trend om steeds meer productie- en R&D-werk naar het buitenland te verplaatsen lijkt te zijn omgebogen.