Links

De redactie ontving de volgende websitevermeldingen:

 

www.rethinkplastics.nl
Rethink is een gezamenlijk initiatief van de kunststof producerende en kunststofverwerkende industrie in Nederland waar ook de rubber- en composietindustrie, haar producten en de kunststofrecyclers onder vallen. Met Rethink zet de kunststof- en rubberindustrie zich actief in als belangrijke (gespreks)partner binnen de Nederlandse economie en samenleving. Of dit nu gaat over kunststof en rubber in het algemeen of over daaraan gerelateerde maatschappelijke thema’s en specifieke onderwerpen. 

 

www.nrk.nl
De NRK behartigt de belangen van de rubber-, lijm- en kunststofindustrie (omzet 7,5 miljard Euro, 95% MKB, werkgelegenheid ongeveer 40.000). De bedrijven leveren een grote variatie aan onderdelen, modules en eindproducten voor toepassingen in de industrie en handel, bouwnijverheid, verpakkingsindustrie, en consumentenproducten. De export bedraagt ruim 60% en groeit de laatste jaren met 7%.
Bij de NRK zijn ca. 500 bedrijven aangesloten geclusterd in 20 brancheverenigingen waaronder de Vereniging Kunststofverpakkingen Nederland (VMK) en de Vereniging van Kunststofrecyclers (VKR).

 

www.cf-kunststofprofielen.nl
CF kunststofprofielen is een moderne en flexibele onderneming met meer dan 50 jaar ervaring in de kunststof profielen branche. De ontwikkeling van klantspecifieke kunststof profielen is een belangrijke activiteit. Samenwerking is de sleutel als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe producten. CF kunststofprofielen is een voorraadhoudende producent en heeft een divers en breed scala van standaard kunststof profielen voor kunststof raam-en deurkozijnen, de bouw en winkelinrichting. Meer dan 2000 verschillende kunststof profielen kunnen snel uit voorraad worden geleverd.

 

www.pvcinfo.nl
Voor wie geïnteresseerd is in toepassingen, markten en tal van andere aspecten rond PVC, is deze website een absolute favoriet. Via de site kunnen relevante rapporten en andere publicaties gedownload worden. Daaronder ook de brochure ‘PVC Feiten en Beleid’, het ‘Vinyl 2010 Progress Report 2007’ en uitgaven van de ‘Nieuwsbrief PVC & Ketenbeheer’. Verder zijn er op deze site links naar tal van andere websites te vinden.

 

www.rm-platform.com
Rapid Manufacturing (RM) is een trend waar niet aan te ontkomen valt; de steeds kortere ‘product life cycle’ is tegenstrijdig met de noodzakelijke afschrijving van investeringen in verspaningsmachines, stempels of spuitgietmatrijzen. Bovendien sluit Rapid Manufacturing perfect aan op de wens te komen tot meer op maat gesneden producten. Desalniettemin is deze nieuwe technologie voor veel bedrijven nog een soort science fiction.
Om Rapid Manufacturing breder bekend te maken is het RM-platform opgericht. Bij dit virtuele loket kan het bedrijfsleven aankloppen voor informatie rondom Rapid Manufacturing. Op de website zijn onder meer artikelen, case studies en presentaties te vinden, evenals links naar bedrijven en organisaties met RM-activiteiten. Ook is er een forum waar een vraag of discussie gestart kan worden. Het platform wordt gedragen door alle toonaangevende Europese onderzoeksinstellingen, waardoor state-of-the-art kennis toegankelijk wordt. Deze verzamelplaats van informatie is vooral ook bedoeld om de RM-activiteiten binnen Europa zoveel mogelijk te structureren om zo gezamenlijk sterker te worden. Het platform – dat geïnitieerd is en gecoördineerd wordt door Frits Feenstra van TNO -- is te vinden op www.rm-platform.com.

 

www.plastic-pipes.com
PlasticsEurope en TEPPFA hebben een website waarop de voordelen van kunststof buissystemen op economisch- en milieugebied worden gepromoot. Beide organisaties geloven dat de vele voordelen van kunststof leidingen nog niet bij een breed publiek bekend zijn. Deze website moet daar mede verandering in brengen.

  

www.kwaliteit-in-bedrijf.nl
Kwaliteit in Bedrijf is het grootste vakblad voor organisatieontwikkeling en kwaliteitsmanagement in Nederland en België. Binnen de doelgroep valt natuurlijk de Business Improvement Manager en de QHSE-manager; daarnaast is het blad populair bij het hoger management.
Het kleurrijke magazine verschijnt zes keer per jaar. Er is gekozen voor een frisse opmaak en helder geschreven artikelen, die de lezer motiveren en inspireren. De onderwerpen lopen uiteen van methodieken als Six sigma, TQM, EFQM, het INK-model, Lean Management, Balanced Scorecard en Business Process Management, tot aan QRM, 7S, TRIZ/ASIT, nieuws over (ISO) normen en certificering, Software, MVO en klachtenmanagement. Kortom, alles waar de tegenwoordige KAM-manager of Business Improver mee te maken heeft of krijgt.