Hugo_foto_aug2018.1.jpg
Column

Rust in de tent

We worden overspoeld met berichtgeving rond de coronacrisis, overheidsmaatregelen in binnen- en buitenland, steunmaatregelen, vraaguitval, veranderende markt omstandigheden, thuiswerkperikelen, problemen in de keten. Tel daarbij op dat nog ongewis is hoe steunmaatregelen uiteindelijk uit zullen werken, wat de duur van allerlei maatregelen is, hoe snel een vaccin beschikbaar zal zijn en duidelijk zal worden dat het eigenlijk onmogelijk is een beeld van zelfs maar de nabije toekomst te vormen. En toch zal dat moeten, want we moeten verder in een definitief veranderde wereld.

 

Wat mij altijd rust geeft, is de situatie samenvatten in een SWOT-analyse. Ik maak er een gewoonte van om die eens in de zoveel tijd te maken, omdat het me op één blaadje inzicht geeft in waar we sterk in zijn, wat onze zwakke punten zijn, waar onze kansen liggen en wat voor ons bedreigingen zijn. Door zoveel mogelijk relevante factoren in die matrix te stoppen, zie ik heel snel waar we ons kunnen verbeteren en aan welke risico’s we aandacht moeten besteden. Ik maak overigens twee SWOT-analyses. De eerste beschrijft de huidige situatie: de tweede de gewenste situatie, met de aantekening dat dit wel realistisch moet blijven. Daar tussenin leg ik als derde stap mijn plan: hoe kom ik van de huidige situatie (SWOT-1) naar de gewenste situatie (SWOT-2)? Uiteraard neem ik in mijn SWOT alle hoofd-aspecten van de bedrijfsvoering mee: Product, Prijs, Plaats en niet te vergeten Promotie. Dit is absoluut het moment waarop ik deze exercitie weer ga uitvoeren. Het speelveld is immers dusdanig veranderd, dat ik op z’n minst wil weten hoe onze sterke punten overeind blijven, hoe onze zwakke punten veranderd zijn, welke nieuwe kansen er nu liggen (!) en met welke bedreigingen we nu rekening moeten houden. Sommige eerder afgeserveerde ideeën moeten we misschien in het nieuwe licht nog maar eens bekijken. Is het nu wel een goed idee, al dan niet in aangepaste vorm?

Een complicerende factor is dat er veel verschillende scenario’s denkbaar zijn. Die hangen sterk af van overheidsmaatregelen, die op hun beurt weer afhangen van de mate waarin het virus wordt bedwongen en de periode waarin dat gebeurt. Wordt het een U-vormig of een W-vormig herstel? Er zijn heel verschillende uitgangspunten denkbaar, die een heel andere achtergrond tegen de SWOT-analyse zetten. Het zou zomaar kunnen dat we meerdere scenario’s (lees: SWOT-analyses) moeten maken. Die scenario’s vertellen iets over het tijdpad waarbinnen onze plannen zich gaan afspelen: belangrijk voor bijvoorbeeld de financiering. Zo zou het zomaar kunnen dat u tot de conclusie komt dat er heel goede kansen liggen om werk weer naar Nederland te halen, maar dat alleen kunt doen door sterk te automatiseren. In een businessplan (waarvoor uw SWOT-analyses een heel goede basis vormen) om dat gefinancierd te krijgen zult u ook van meerdere scenario’s uit moeten gaan.

Van één ding ben ik wel behoorlijk zeker. We (overheden en bedrijven) zijn definitief wakker en er zal een wereldwijd programma komen dat ons heel scherp laat reageren op de volgende virusuitbraak. De kunststofwereld zal daar een structureel stuk marktaandeel kunnen veroveren: denk alleen maar aan allerlei vormen van beschermingsmiddelen. Dat hoeft u niet allemaal alleen te doen: vaak is daar een andere partij met andere expertise bij nodig om de nieuwe ontwikkelingen snel genoeg mogelijk te maken. Zoek de samenwerking: niet door te fuseren, maar door op deelgebieden gelegenheidscoalities te smeden. Ik weet heel zeker dat partijen daar meer dan ooit voor open staan.

 

Hugo M. van der Horst
Hoofdredacteur Kunststof Magazine