robot.jpg
Column

Shoren of reshoren?

De winstmarge van de industrie staat onder druk, aldus het rapport van ABN AMRO dat tijdens de Avond voor de Maakindustrie gepresenteerd werd. Hierin komt ook naar voren dat mkb-bedrijven die hun winstmarge wél op peil houden, vaker investeren in het trainen en opleiden van medewerkers, wat dan weer een positief effect heeft op de arbeidsproductiviteit. Ook blijkt dat bedrijven die een deel van hun productie in lagelonenlanden laten uitvoeren hun winstmarges in tijden van hoogconjunctuur beter op peil kunnen houden. Waarschijnlijk komt dit doordat zij arbeidsintensief werk tegen lagere kosten kunnen laten uitvoeren.

 

Het alternatief is vergaande automatisering en robotisering. Inderdaad: Industry 4.0. In mijn ogen niet alleen onontkoombaar, maar ook heel wenselijk. Ja, het kost arbeidsplaatsen, maar dat kost het ook als we werk uitbesteden aan lagelonenlanden. Door werk hier – geautomatiseerd – te blijven uitvoeren, kunnen we blijvend werken aan een technologische voorsprong. Een kenniseconomie opbouwen zonder werkelijk te produceren is immers een utopie: dat is genoegzaam gebleken. 

Een veelgehoord argument om dit niet te doen is dat automatiseren te hoge investeringen vergt. Maar is dat nog steeds zo? Wellicht heeft u in een grijs verleden wel eens rekensommetjes gemaakt die lieten zien dat op zo’n niveau automatiseren dat we qua integrale kosten de concurrentie met lagelonenlanden aankunnen, niet haalbaar was. 

Maar wat zijn de eigenlijk integrale kosten bij inzet van robots en andere vormen van automatisering? Weet u dat? De wet van Moore is hier van toepassing. Ook sensoren en actuatoren worden heel snel veel goedkoper, dus businesscase verandert steeds snel(ler). Kijk maar eens naar het SEAM-artikel, elders in dit magazine, waarin een 6 DOF-platform wordt toegepast om een revolutie in de wereld van additieve manufacturing te veroorzaken. De prijzen van dit soort motion-systemen dalen spectaculair en zo gaat het met alle technologische vindingen.

Rekensommen blijven maken is het devies. Er valt veel meer te verdienen dan u denkt. Verplicht leesvoer is het boek Cost Management in Plastics Processing van dr. Robin Kent.

En ja, het is zeer complexe materie, omdat ook factoren als het eenvoudigweg niet beschikbaar zijn van goed personeel meetellen. Maar u hoeft niet alles in een keer te doen: het is een route met veel hindernissen. Maar we kunnen het ons simpelweg niet veroorloven om het niet te doen.

 

Hugo M. van der Horst
Hoofdredacteur