Column_Hugo_-_tijd_voor_verandering.jpg
Column

Tijd voor nog meer verandering

2019 wordt een jaar waarin nog weer harder een beroep op ondernemingen wordt gedaan. In een zich soms ongecontroleerd ontwikkelende wereld moeten we meer en zwaardere ballen in de lucht houden dan ooit tevoren. Grote en complexe uitdagingen liggen voor ons. Hoe houden we werk in ons land, terwijl we moeilijk aan goede mensen kunnen komen? Hoe kunnen we concurrerender worden, zodat we spelers uit met name Azië op afstand kunnen houden en zelfs werk kunnen ‘reshoren’? Moeten we nu echt aan de slag met nieuwe technologieën en ‘Industry 4.0’? Hoe cyberveilig zijn we eigenlijk? Hoe goed presteren we op het vlak van bijvoorbeeld marketing, prijsvorming of andere strategische onderdelen van de bedrijfsvoering? Hoe ver moeten we gaan met automatiseren en robotiseren en wat is dan eigenlijk de ROI van dergelijke investeringen? Hoe zit het met de reputatie van ons bedrijf en vooral van onze bedrijfstak? Welke wettelijke verplichtingen komen op ons af? Hoe kunnen we innoveren, zonder daarbij het risico te lopen dat we wegen inslaan die uiteindelijk dood blijken te lopen? Innoveren is van levensbelang, maar hoe, waarin en in welk tempo? Gaan we met zelfsturing of samensturing aan de slag? Moeten we gaan fuseren, overnemen of overgenomen worden of kunnen we zelfstandig blijven? Hoe blijven we relevant voor onze huidige afnemers, waar bewegen die naar toe en hoe blijven we in de (onzekere) toekomst relevant genoeg om te kunnen blijven bestaan?

 

Veel van deze onderwerpen staan pas sinds kort op de agenda van maakbedrijven. De uitdagingen zijn enorm en vaak te omvangrijk om op eigen houtje aan te pakken. Weet u de AVG nog? Een mooi voorbeeld van een soortgelijke exercitie is de ‘Informatieplicht energie­besparing’ die per 1 juli a.s. ingaat. Dat zelf allemaal uitvogelen is een behoorlijke klus en als er één ding is dat we niet moeten doen, dan is het wel bij dit soort zaken zelf steeds weer alles willen uitvinden – het is echt niet uw core business. Gelukkig hoeven we niet voor alles zelf de expertise in huis te hebben. In de kunststofindustrie hebben we met het NRK een heel actieve branchevereniging, die haar leden met raad en daad en in de juiste context ondersteunt bij tal van dit soort taken.

 

Een vakblad/platform als Kunststof Magazine heeft de taak haar lezers te informeren over relevante ontwikkelingen binnen het vakgebied. Tegenwoordig is daarbij de filter­werking van groot belang: in een zee van informatie datgene eruit halen wat voor de doelgroep van belang is. Dat is overigens niet alleen de strikt technische vakinformatie, maar wat ons betreft het hele palet aan (management) issues die daarbij een rol spelen. Met als doel te helpen de bedrijfsvoering te verbeteren: een vakgebied dat we als makers van het grootste vakblad/platform voor organisatieontwikkeling (Kwaliteit in Bedrijf) goed kennen. Op die manier willen we u helpen door de bomen het bos te blijven zien.

 

Het is dan ook niet meer dan logisch dat we met zoveel ontwikkelingen die zich tegelijkertijd afspelen, iets moesten doen om dat allemaal een plek te geven. Natuurlijk hebben we de afgelopen jaren al de nodige pagina’s onder de rubrieksnaam ‘management’ gepubliceerd, maar de tijd is nu gekomen om daarin een nog grotere stap te maken: er is gewoonweg teveel dat uw bedrijfsvoering raakt en dat we dus niet onbesproken willen laten. Een duidelijke uiting daarvan ligt voor u: een veel dikker magazine dat tweemaandelijks verschijnt en waarin veel meer plaats is ingeruimd voor de ­managementkant – toegespitst op de context van de kunststofindustrie.

 

Een van die onderwerpen die de komende tijd ons aller aandacht en inzet behoeft is die van het imago van onze branche. Natuurlijk kunnen we plastics niet uitbannen en niet alleen omdat we anders stalen airbags krijgen. Het overgrote deel van de bevolking (de politiek incluis) is heel slecht geïnformeerd, niet zelden door de ongenuanceerde berichtgeving vanuit de anti-­plastics lobby. Kunststoffen vervullen een enorm belangrijke rol: juist ook in positieve zin ten aanzien van het milieu. Dat weet u en dat weet ik, maar dat verhaal moeten we gaan vertellen: het moet wat mij betreft een fors tegenoffensief worden. De argumenten hebben we aan onze kant: laten we ze gebruiken. In de ‘Trends Grondstofprijzen’ in dit nummer heeft Joop ­Poortenga al een krachtige stem laten horen.

 

Branchevereniging NRK heeft hiertoe alweer een flinke aanzet gegeven, ook met het Rethink-programma waarin met Plastics Europe wordt gewerkt aan de juiste beeldvorming rond het probleem van zwerfafval en andere negatieve zaken die onze industrie vaak wordt aangewreven. Wij hebben ons daarmee nadrukkelijk verbonden en omarmen het Rethink-­gedachtengoed heel graag: in woord en daad. Mede daarom hebben we de samenwerking met het NRK fors geïntensiveerd. Het resultaat gaat u merken, want een groot deel van de artikelen die u dit jaar zult aantreffen gaat – vanaf het komende nummer – over wat we als kunststofindustrie kunnen doen om ons imago te verbeteren en om bedreigingen om te zetten in reële kansen. Het gaat een interessant jaar worden…