IMG_3318.JPG.jpg
Artikel

Promolding: een mensenbedrijf

Promolding BV is een specialist in het ontwerpen en spuitgieten van hightech kunststofproducten. Al ruim twintig jaar worden opdrachtgevers ontzorgd door de unieke kennis en ervaring die in huis is op het gebied van kunststof spuitgietenproductontwikkeling en materiaalonderzoek. Complexe vraagstukken, vernieuwende oplossingen en het realiseren van innovatieve en maatschappelijk relevante producten, is waar het in Den Haag gelegen Promolding voor staat. In gesprek met Jac. Gofers, oprichter van dit specialistische maakbedrijf.

 

Door Myriam Borghuis

 

Creating Polymer Solutions. Dat is wat Promolding (www.promolding.nl) doet. Jac. Gofers, oprichter en eigenaar van Promolding, is een enthousiaste promotor van Promolding, met een geheel eigen stijl. Gofers: ‘Het is begonnen hier in de buurt, letterlijk aan de overkant, waar Promolding inmiddels twintig jaar geleden is gestart. Dat kwam omdat ik een paar jaar daarvoor op het punt was dat ik een bedrijf voor mezelf wilde. Ik had al een aantal bedrijven en afdelingen opgezet, maar steeds voor een ander. Nu wilde ik iets voor mezelf, iets compleet nieuws. Wat was niet zo relevant, maar als ik daarin maar mijn creativiteit kwijt kon en mijn talenten kon ontwikkelen. Met een kennis die ook op zoek was naar een nieuwe uitdaging en bekend was met de kunststofwereld, ben ik gaan zitten, hebben we plannen gemaakt en zijn we gestart. De kunststofindustrie was en is nog steeds een betrekkelijk jonge tak waar veel creativiteit kan worden ingebracht. Niet alleen ten aanzien van de producten, maar ook in de materialen. Na korte tijd heeft die kennis afscheid genomen en ben ik doorgegaan.’

 

“We gaan ons steeds meer focussen op de medische sector”

 

Gofers besloot wel om het bedrijf breder te maken. Niet alleen productie, maar ook andere afdelingen zoals ontwikkeling, zelf gereedschappen maken, enzovoort. ‘Na vijf jaar heb ik besloten om er een echte wetenschappelijke afdeling bij te zetten, waar onderzoek wordt gedaan. Daarvoor heb ik wetenschappers aangetrokken die zich bezighielden met materiaalonderzoek. Mijn overtuiging was dat als je zorgt voor een kruisbestuiving van de wetenschappelijke wereld met de commerciële wereld, dat je dan ook andere klanten en vragen krijgt. Dat betekende een extra uitdaging en verbreding van de activiteiten, die zeker de eerste jaren hebben geleid tot een verdubbeling van de omzet. In het begin als jong bedrijf zijnde wil je alles, maar later heb ik daar meer focus in aangebracht. Die focus werd de high-tech producten, vooral in de medische sector en de luchtvaart. Inmiddels mogen we zeggen: plus ruimtevaart, omdat we voor de satellietwereld ook de nodige producten maken.’ Gofers noemt als voorbeeld de nanosatelliet CubeSat, die in samenwerking met GTM Advanced Structures en P3D (een zusteronderneming van Promolding) is ontwikkeld.
 

2.jpgNieuw pand, nieuwe mogelijkheden

Voor de plannen die Gofers had, was de ruimte op enig moment te klein. Twee jaar geleden is Promolding naar de overkant verhuisd en in een prachtig, ruim pand getrokken. In dit pand vind je onder andere een moderne productiehal, een meetkamer, een Fiber Optische Lab, het MDC (Manufacturing Development Center) en een 3D-printer met de PRIM-technologie. De extra ruimte bracht ook nieuwe productie- mogelijkheden.

 

“Omzetmaximalisering is niet mijn enige waarde”

 

‘Die focus op de medische markt heeft ertoe geleid dat we in dit nieuwe pand gelijk een cleanroom hebben ingericht. In de ISO- klasse 7 cleanroom kunnen we een schoon spuitgiet- en assemblageproces garanderen, onder ISO-14644 genormeerde omstandigheden. Dat was ook de vraag van de klanten en nu hadden we de ruimte. Dat was dus een belangrijke wens, die we konden invullen toen we naar deze locatie gingen. Dat heeft heel positief gewerkt, want nu hebben we veel meer medische projecten en komen we ook steeds meer met grotere bedrijven in aanraking die bij ons vinden wat ze zoeken.’

Deze positieve ontwikkeling rechtvaardigt dat Promolding in de toekomst nog meer cleanroom-capaciteit gaat creëren. ‘Dat zal gevolgen hebben voor de meer traditionele spuitgietproducten die dan ofwel verhuizen naar onze Chinese vestiging dan wel uit- faseren. Het beleid is om ons steeds meer te focusseren op de medische producten. Dat is echt een strategische keuze. Dat is ook waar onze kracht en onze interesse liggen.’

Prototyping naar zusterbedrijf P3D

De prototypingactiviteiten en de intrinsiek kleine series heeft Promolding al ondergebracht bij zusterbedrijf P3D. Daar maken ze matrijzen middels 3D-printen, die vervolgens gebruikt worden om kleine series te spuitgieten. Op deze manier kan in een vroeg stadium een productontwerp of productieproces gevalideerd worden. P3D is nu nog op hetzelfde adres gehuisvest, maar zodra het genoeg kritische massa heeft, zal het geheel zelfstandig in een eigen locatie verder gaan. Daar wordt nu al aan gewerkt, zodat alle voorwaarden om los van Promolding verder te gaan, goed geregeld zijn.

Promolding bedient een aantal industrieën, waar kwalitatief hoogwaardige producten worden vereist. Gofers: ‘De industrieën waar wij aan leveren, zijn zoals genoemd de medische sector (circa 50%) en verder de lucht- en ruimtevaart (10%). Daarnaast ook de hightech-sector, met technische producten in de hightech-markten (ongeveer 30%). Denk aan onder andere een nichemarkt in automotive, spoorwegen, led- en zonnecelapplicaties. En dan nog 10% diverse producten.’
Die medische sector en die van de lucht- en ruimtevaart zullen alleen maar toenemen, is de verwachting. ‘Daar zijn we ook steeds meer specialistisch in geworden en we kunnen dat faciliteren met onze cleanroom-mogelijkheden.’


Een mensenbedrijf

Bij de technieken die worden ingezet past een hoge graad van automatisering en minder een mensenbedrijf zou je verwachten, maar het tegendeel is waar. Jac.: ‘We kunnen niet zonder kundige medewerkers, waar wij ook een grote betrokkenheid van vragen. Met de huidige snelle wereld, waar 24/7 ons informatie bereikt, kun je niet zeggen dat nine-to-five voldoet.
We vragen een andere betrokkenheid, maar dat willen we ook waar mogelijk faciliteren. In gezinnen waar beide ouders werken, is bijvoorbeeld de kinderopvang een punt. Verder blijven opleidingen belangrijk en ook daar kunnen we in ondersteunen. Als ze de ruimte krijgen om de zaken thuis goed te regelen, zijn ze op hun werk productiever. Omzet en winst zijn belangrijk, maar maximalisering daarvan is niet mijn enige waarde. Belangrijker is continuïteit. Betrokken medewerkers. We willen op sociaal én cultureel vlak wat bieden. Wij gaan ervan uit dat dat ook bijdraagt aan een betere werkmentaliteit en werksfeer. Daarbij verwacht ik ook dat de mensen kritisch blijven. Wat doe ik en waarom op deze manier? Blijf meedenken en blijf betrokken.’

Een positieve sfeer

Gofers vindt een positief gevoel hebben bij je werk belangrijk. Weten wat je doet, waarom, willen verbeteren en trots zijn op de prestaties en het bedrijf waar je werkt. ‘Maar ook plezier hebben en sociaal met elkaar omgaan. We hebben in dit nieuwe pand een ruimte, die we als kantine gebruiken, maar die zo omgebouwd kan worden tot een theater. Met mijn muzikale achtergrond – mijn vorige professie was die van musicus en met mijn hele gezin vormen we een band – had ik de gedachte dat we meer konden met dit gebouw dan alleen produceren. In de uren dat er niet gewerkt wordt, zouden we de ruimte een artistieke functie kunnen geven. Dat heeft zich ontwikkeld tot een langzamerhand steeds meer gevestigde traditie om een aantal keer per jaar een culturele avond te organiseren.
Soms is dat muziek, soms dans, dan weer beeldende kunst. Er is hier een vernissage van prachtige schilderijen geweest. Die hangen nu door het hele pand. Ik ben bezig het Nederlands Danstheater hierheen te halen. Het residentieorkest is bij ons geweest! Dan heb je het over eerste klas kunst, waar niet iedereen zomaar mee in aanraking komt. Dat doen wij voor onze medewerkers, maar ook voor onze buren op dit terrein, de klanten, leveranciers, relaties enzovoort. Daarbij geldt: vrijheid, blijheid. Dat het wordt gewaardeerd blijkt wel uit de cijfers; we begonnen met veertig man en inmiddels zitten we op honderd bezoekers per avond. Dat vind ik ook wel de limiet. Het aardige is, je doet wat sociaals voor mensen om je heen en als spin-off merk je dat het aantrekt, zowel zakelijk als ten aanzien van de invulling voor deze avonden. Zo kreeg ik bijvoorbeeld contact met The Dutch Don’t Dance Divison, die het leuk vindt om te komen. En alle mensen zijn enthousiast. Ook goed voor het “wij”-gevoel van de werknemers.’

‘Let wel’, geeft Gofers ook aan, ‘we moeten daarnaast gewoon presteren, om de salarissen te kunnen betalen. En leveren wat we de klanten beloven, zodat die tevreden zijn en blijven komen. De juiste producten of diensten, op tijd en met een hoge kwaliteit. Alleen doe ik dat liever met werknemers, die gemotiveerd en positief zijn.’

 

Los tekort aan werknemers creatief op

Een tekort aan werknemers is een probleem wat bij veel technische bedrijven aan de hand is. Het krijgen van goed, gekwalificeerd personeel wordt steeds moeilijker. Jac. Gofers heeft zitting in de Economic Board Zuid-Holland. ‘Ik maak me daar hard voor een wendbare arbeidsmarkt. Zo zou je een tekort aan werknemers creatief kunnen oplossen. Die flexibiliteit op de arbeidsmarkt willen we regiobreed enthousiasmeren. Hier op ons bedrijventerrein doen wij al aan collegiale uitlening van medewerkers. Het werkt eenvoudig en praktisch. Als medewerkers van een van onze buurbedrijven minder te doen hebben, gaan ze tijdelijk bij een ander bedrijf op het terrein werken. Dat kan bij ons zijn, maar omgekeerd gaan ook mensen van Promolding in een wat rustige tijd aan de slag bij bedrijven in de buurt. Positief is dat een medewerker tegelijk een ander bedrijf van binnen leert kennen en zijn kennis verbreedt.’
Zorg dus voor een goed scholingsaanbod en voldoende plaats om door te stromen. Door vraag en aanbod samen te brengen, worden de betreffende bedrijven sterker en de werknemer is positief bezig en leert al doende. Een win-win situatie voor drie partijen.


Cubesat.jpg


De focus ligt tegenwoordig op hightech producten, onder andere voor de ruimtevaart. Deze nanosatelliet, die in samenwerking met GTM Advanced Structures en zusterbedrijf P3D werd ontwikkeld, is daar een voorbeeld van.

 

Promolding Shanghai

Gofers heeft sinds 2004 een kantoor in Shang- hai (China). Hij is daar een week per maand, elke maand. Die vestiging functioneerde in het begin als inkoopkantoor voor matrijzen. ‘Inmiddels is dat wel gewijzigd. We halen nog zo’n dertig procent van onze matrijzen in China: de rest halen we voornamelijk uit Europa. Veel in Nederland, bepaalde specialismen in Zwitserland en in Duitsland. Dat zijn geen lageloonlanden, maar dan weet je dat je een kwalitatief uitstekend product hebt. Ik ga een discussie met een klant ook niet uit de weg als er wordt gevraagd om een goedkope matrijs uit het Oostblok. Zeker als het de verwerking van een strategisch belangrijk product betreft. Dan moet je niet bezuinigen, maar voor productiezekerheid en kwaliteit gaan.’

 

Ontwikkelingen kunststofindustrie

Hoe ziet de oprichter van Promolding de ontwikkelingen in de kunststofindustrie? Gofers, die tevens voorzitter is van het bestuur van de NRK, ziet de kunststofindustrie als een betrekkelijk jonge industrie, die nog volop aan het ontwikkelen is. ‘Ik denk dat er nog heel veel gaat gebeuren op het gebied van materialen, met name betreffende recycling. We gaan steeds minder verbruiken, maar meer gebruiken. De wal zal het schip keren, maar dat kan nog wel een decennium duren. Maar we zullen naar die circulaire economie gaan, zeker ten aanzien van kunststoffen. Ook door de publieke druk, die roept om minder gebruik van plastic.’

Gofers betreurt het wel dat er helaas veel geroepen wordt over plastic en het negatieve imago. Daar begint gelukkig wat nuance in te komen, vindt hij. ‘Dat moet ook. Plastic is een geweldig materiaal dat veel welvaart heeft gebracht. Alleen: we moeten er goed mee omgaan en afval zien te voorkomen. Het is licht, dus het komt ook bovendrijven in het water, waardoor het snel zichtbaar is. Maar op de zeebodem ligt ook een heleboel andere troep, die niet zichtbaar is. Zaak is het gedrag van de gebruiker te veranderen en zo het wereldwijde probleem te keren. Er zijn landen waar een redelijke infrastructuur bestaat voor de afvoer van plastic, maar zolang dat niet wereldwijd gebeurt, zet dat onvoldoende zoden aan de dijk. Ik merk wel dat China, qua beleid aangaande afval een heel stuk is verbeterd.’

Terugkomend op de vraag naar ontwikkelingen in de kunststofindustrie: ‘Ik voorzie dat kunststoffen nog veel meer worden ingezet, maar dan gebruikt en minder verbruikt. De bronnen zullen dan steeds minder aangesproken worden en het gebruik zal zich richten op de beschikbare kunststoffen. Daar is nog veel in te regelen, bijvoorbeeld ten aanzien van wet- en regelgeving. Kijk naar kunststoffen die zijn ingezet in de medische industrie. Er zit in een aantal gevallen nauwelijks een ratio achter, maar recycling is daar niet toegestaan. Daar moet de politiek goed naar kijken en onderzoek naar laten doen.’

De industrie zal nog veel verder gaan automatiseren, is de mening van Gofers. ‘De bezetting bij de productie en handen aan de machine zullen meer veranderen in programmeerwerk en ontwikkeling in robotisering. Dat hoeft niet te betekenen dat het een negatieve invloed heeft op de werkgelegenheid, maar het leidt wel tot een verschuiving in banen. Verder zal er een consolidatie van bedrijven komen. Een en ander hangt af van de markten hoe snel dat gaat, maar het komt eraan.’

 

IMG_3327.JPG.jpg


Promolding heeft fors geïnvesteerd in een schone werkomgeving en geautomatiseerde serieproductie.

 

Consolidatie biedt kansen

Er zijn nu veel kleine bedrijven, die die beweging naar automatisering en robotisering niet kunnen bijhouden. Oude machines automatiseren is niet altijd mogelijk of efficiënt en nieuwe machines aanschaffen vraagt om een grote investering. Gofers: ‘Kijk eens naar 4.0 Smart Industry. Ik heb een pleidooi gehou- den bij diverse lagen in de politiek en ook in de industrie, om de infrastructuur voor automatisering die nodig is, als een soort van basisinfrastructuur te zien. De overheid heeft ervoor gezorgd dat er overal in het land gasaansluitingen aanwezig zijn, dat er elektriciteit is en riolering. Ik vind dat je zo ook naar automatisering en digitalisering moet kijken. Je moet ervoor zorgen dat er een basis-infrastructuur als randvoorwaarde aanwezig is. Dat idee is deels overgenomen door de overheid, nationaal maar ook internationaal. De maakindustrie moet worden meegenomen in die digitaliseringsslag. Doe je dat niet, dan blijven alleen enkele groten over, die als monopolybedrijf ons leven gaan bepalen. Dat is niet wenselijk. Daarom is het zaak dat die digitalisering ook bij kleinere bedrijven normaal wordt. Dan krijg je een flow en zijn er meer kansen.’

 

“Het is zaak dat die digitalisering ook bij kleinere bedrijven normaal wordt”

 

Automatisering als vak

Automatisering en programmering moeten ook worden meegenomen in het onderwijs, bepleit Gofers. ‘Daar zit nog een heel gat. Er ontstaan nu bedrijfsscholen, omdat er personeel nodig is met voldoende kennis op die vlakken, maar dat wordt niet bijgebracht in het regulier onderwijs. Automatisering en programmering is daar geen vak. Dat moet veranderen. Je wilt niet naar een operationeel niveau, maar naar een structureel niveau. Alle beroepen, niet alleen in de kunststofindustrie, hebben wel met automatisering te maken. Neem dat mee in het onderwijs.’

Dat betreft ook de overdracht van kennis en ervaring, die nu zit bij werknemers van 60+. Dat moet behouden blijven voor de nieuwere generatie. ‘Hoe dat moet worden aangepakt, weet ik ook niet. Als ik dat panacee had, had ik het allang neergelegd. Maar mijn idee is: begin gewoon. Niet eerst alles uitgebreid in kaart brengen, want dan zijn we zo 25 jaar verder. Het onderwijs is sterk conventioneel. Kijk eens met andere ogen naar het overbrengen van kennis. Maak gebruik van de mogelijkheden die we nu hebben. Zonder overal een iPad-school van te maken. En na de middelbare school is de praktische leerweg een die veel beter beklijft. Al doende leren. Uit de banken, in de bedrijven. Waar ook gelijk de meest nieuwe technieken en kennis worden overgedragen. Want ook de leraren zijn niet altijd bij met de laatste ontwik- kelingen. Het onderwijs sluit onvoldoende aan op de huidige praktijk van het bedrijfsleven.’

 

Er zit muziek in de toekomst

Gofers is inmiddels geen CEO meer, maar formeel aandeelhouder. Bij Promolding werken zo’n 55 man. Een kleiner bedrijf dat onder Promolding valt, is Somni, waar 10 man werkt. De nieuwe directeur van Promolding is Menco Verduin. Gofers: ‘Hij weet precies welke richting we op willen en daar zijn we het samen ook over eens. We blijven dezelfde piketbouw zien. Daarbij heeft ieder zijn eigen aanpak, maar er is over en weer groot vertrouwen. Ik richt me vooral operationeel op Somni, P3D en de Chinese joint venture. En hou me bezig met verdere internationalisering en uitbouw van de activiteiten binnen het bedrijf.’

Gofers besluit: ‘Onze doelstellingen zijn verder automatiseren, professionaliseren, partner zijn voor met name ook grotere industrieën, uitbreiding van de cleanroom met de mogelijkheden die dat zal bieden en – heel belangrijk – zorgen dat we die continuïteit behouden. Dat we er over vijftig jaar nog zijn en dat is nog een hele opgave. Kijkend naar de bureaucratie, regelgeving, het vinden van goede werknemers, de snelheid waarmee de business verandert. Je moet je elke dag opnieuw bewijzen en lerend scherp blijven. Een echte uitdaging, maar die gaan we graag aan.’

0 reacties

We hopen dat de discussies die op deze website plaatsvinden energiek en constructief zijn en aanzetten tot nadenken! Om een reactie te kunnen plaatsen moet je je inloggen of gratis registreren. Je reactie zal door de redactie worden beoordeeld. De redactie houdt zich het recht voor te lange reacties in te korten. Reacties die overdreven commercieel, kleingeestig of off-topic zijn kunnen door de redactie worden verwijderd. Alle berichten worden eigendom van Alcedo Media.