afbeelding_boot.jpg
Artikel

Doordachte materiaalkeuze levert veel op

Bij het ontwikkelen van producten speelt materiaalkeuze een cruciale rol. Niet alleen heeft die keus impact op de kwaliteit en de uitstraling van het product, maar ook ten aanzien van de kosten en bijvoorbeeld circulariteit valt er veel te winnen. Een nauwe samenwerking tussen klant en leverancier leidt dan rechtstreeks tot betere productkwaliteit, minder faalkosten, minder verspilling, betere materiaalverwerking en dus betere marges. Dit artikel beschrijft hoe Alman Rubber, ondersteund door de materiaalspecialisten van KORRELS, haar klant Van Vossen Tenders helpt haar producten nog beter te maken.

 

Van de redactie

 

Alman Rubber produceert alle mogelijke (technische) rubberproducten: stootranden, doppen en verschillende soorten profielen op maat. De rubbersoort die men voornamelijk gebruikt is SEBS of TPV. Dit materiaal wordt op maat gemaakt bij de firma 4KFLEX Elastomeren, onderdeel van de KORRELS groep.

Een eindklant van Alman Rubber is Van Vossen Tenders. Dit bedrijf ontwerpt en bouwt aluminium motorboten (tenders) op maat op haar locatie in Steenwijk en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een echte autoriteit in Europa op het gebied van aluminium boten/tenders.


Elke boot een eigen profiel

Het vertrekpunt bij de bouw van zo’n maatwerkboot is altijd de vraag van een consument. Deze heeft bepaalde wensen, op basis waarvan een tekening gemaakt wordt in autoCad. Dit noemt men het algemene plan. Dan volgt er een 3D wireframe tekening. Vervolgens wordt er een exploded view gemaakt van de tekening, waarop alle onderdelen zichtbaar zijn. Aan de hand van deze tekeningen wordt er automatisch een tekening gemaakt van de aluminium platen die benodigd zijn voor de productie van de boot. Dit is de nesting van de platen. 

De platen – die een standaard formaat van 6 x 2 meter hebben – worden met behulp van zuignappen naar de snijtafel gebracht, waar ze vervolgens op maat worden gesneden. Het snijafval wordt netjes gescheiden en verzameld. Na het snijden worden de platen gezet en krijgen ze hun vorm. Bijzonder voor deze boten is dat ze altijd over de gehele boot in één richting worden gezet. Vervolgens wordt de boot na het zetten van de platen in elkaar gelast. 

Daarna worden de stootrandprofielen aangebracht. De boten zelf kunnen vervolgens in vele verschillende kleuren worden gewrapped.

Bij het ontwerpen van een nieuwe boot is de bescherming en afwerking van de boot vanzelfsprekend erg belangrijk. Omdat de vorm van de boten kan afwijken – het is immers vaak maatwerk – werkt Van Vossen samen met Alman Rubber. Voor de stootrand van een boot wordt vaak een rond (bol) profiel gebruikt. Voor de stroomlijn van deze nieuwe boten vonden de botenbouwer en haar klanten een wat vlakker en moderner profiel echter mooier. Dan begint het werk van de firma Alman Rubber.

 

IMG_4676.jpg


Elk profiel heeft zijn eigen functionaliteit en dus ook zijn eigen materiaaleigenschappen. Alman Rubber tekent alle profielen zelf.De profielen – van heel klein tot heel groot – worden bij Alman Rubber vervaardigd door middel van extrusie.


Ontwikkelen van een nieuw profiel

Het zijn vaak profielen die op een tiende van een millimeter moeten passen of aansluiten. Elk profiel heeft daarbij ook zijn eigen functionaliteit en dus ook zijn eigen materiaaleigenschappen. Alman Rubber tekent alle profielen zelf en maakt daarvoor gebruik van digitale ontwerpsoftware.

Met de kennis van het eisenpakket van de klant is er gezamenlijk gezocht naar een materiaal dat uitermate geschikt is voor langdurig gebruik op een boot: in dit geval voor een stootrandprofiel. Door de dikte en het vereiste oppervlakt goed op elkaar af te stemmen, komt er een materiaal tot stand met een bepaalde vloei en sterkte. Vaak zijn een tweetal testen genoeg om tot een goedlopend materiaal te komen. In sommige gevallen volgen er nog wat meer materiaaltests en eventueel finetunen van de matrijs.

Bij nieuwe projecten gaat er vaak ook een materiaalspecialist van KORRELS mee, om gezamenlijk bij de eindklant het project te bespreken. Voor een materiaalontwerp is dit ook de beste volgorde. Vaak hoort een materiaalspecialist in een gesprek met de eindklant ook veel meer over wat de exacte functionaliteit van het product moet zijn. Het eisenpakket waarmee de materiaalspecialist te maken heeft is van groot belang. Je kunt in zo’n gesprek een groot deel van de materialen uitsluiten en komt dan al snel tot een gezamenlijk oordeel over hoe het profiel er uit moet zien en wat de beste wijze is om het te produceren.

Aan de hand van een vragenlijst kan een materiaalspecialist van KORRELS zien, welke materialen het best toepasbaar zijn als het gaat om de technische specificatie. Hiervoor wordt een interne Materiaal Selectie Procedure toegepast. Het samenstellen van het recept met de verschillende rubbers gebeurt na een projectvergadering tussen de productadviseur, een materiaalspecialist en een R&D-verantwoordelijke. De receptuur wordt opgebouwd uit verschillende rubbersoorten. De combinatie van de specifieke eigenschappen wordt vertaald naar een productspecifiek compound. Het gaat dan in elk geval om eisen ten aanzien van hardheid, slijtvastheid en bestendigheid tegen ozon, UV-straling en diverse chemicaliën.


exploded_view.jpg


Door een exploded view te maken zijn alle onderdelen goed zichtbaar.


Een betere keus

Een voorgesprek met een eindklant die daadwerkelijk het product gaat gebruiken is voor het inzicht in een compleet pakket van eisen het meest wenselijk. Het gebeurt nog regelmatig dat er op basis van een eerder voorgeschreven type voor een standaard materiaal wordt gekozen. Buiten het feit dat dit kostentechnisch vaak niet interessant is (een standaard materiaal is bij elastomeren vaak duurder) zal een dergelijk materiaal nooit aan alle eisen even goed kunnen voldoen. Bij Alman Rubber werkt men al zolang met KORRELS samen, dat men weet welke vragen van belang zijn bij een eerste selectie, zodat na het bezoek van een klant met de verkregen informatie meteen aan een nieuw product gebouwd kan worden. 


image00012.jpeg


De snelvarende tenders zijn onderhoudsarm, zelflozend en volledig recyclebaar!


Duurzaam en circulair

Het materiaal wat voor deze stootrand wordt toegepast is een virgin 4KFLEX elastomeer met gecombineerde types thermoplastisch rubber, die overigens allemaal volledig recyclebaar zijn. Een duurzaam product dat eenvoudig aan het einde van levenscyclus kan worden herverwerkt – en eventueel opgewaardeerd – kan worden en voor dezelfde of een andere toepassing weer ingezet kan worden.

Alman Rubber wekt nauw samen met ECOmpounds, een onderdeel van de Korrels Groep. Alle uitvallen worden weer (opgewaardeerd) ingezet in een ander product. Omdat de materialen van ECOmpounds zich laten verwerken als een prime compound – met de daarbij behorende eigenschappen – is de productkwaliteit gewaarborgd.

Dit geldt overigens ook voor de tenders zelf, ook die zijn volledig recyclebaar. Dat maakt het tot een van de meest duurzame boten die men kan kopen. Duurzaamheid is zeer belangrijk voor botenbouwers en dat zie je onder andere terug in het materiaal dat men gebruikt. Erg populair zijn op het moment aluminium boten. Aluminium bevat geen giftige stoffen en brengt het milieu dus geen verdere schade toe. Een ander voordeel is dat aluminium niet roest en bestand is tegen alle weersomstandigheden, hetgeen de levensduur sterk ten goede komt.4KFLEX elastomeren en ECOmpounds zijn onderdeel van de KORRELS Group. Zij leveren naast virgin elastomeren en compounds uit opgewaardeerde productie-uitvallen ook technische compounds en polymeren).