zwerfafval.jpg
Artikel

Brede strijd tegen zwerfafval

De kunststofsector omarmt initiatieven tegen zwerfafval. Nederlandse producenten willen samen met de Nederlandse en Europese overheid en andere ketenpartijen hierin het voortouw nemen. Hiertoe ontwikkelen en realiseren zij diverse initiatieven ten aanzien van de verdere verbetering van het afvalbeheer en -scheiding, de inzameling, hergebruik en recycling van kunststof producten en terugdringing van de hoeveelheid kunststof per (verpakt) product. De producenten zullen de voor- en nadelen van verschillende toepassingen in kaart brengen, zodat eventuele nieuwe richtlijnen gebaseerd zijn op feiten.

 

De Nederlandse kunststofsector, vertegenwoordigt door NRK en NRK Verpakkingen, reageert hiermee op de oproep van Eurocommissaris Frans Timmermans, die aan het begin van de zomer de strijd aanbond tegen de plastic soep in de oceanen. Vanuit hun visie op kwaliteit en de juiste toepassing en gebruik van plastic in ons dagelijks leven willen de makers van plastic en plastic producten meedenken met de beleidmakers in Brussel en Den Haag. 

In een brief aan Frans Timmermans en Stientje van Veldhoven, Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, stelt de sector: ‘We zoeken altijd naar nieuwe toepassingen van plastic. We maken meer producten en verpakkingen met minder materiaal, we ontwikkelen verpakkingen die niet gerecycled, maar direct hergebruikt kunnen worden, we herontwerpen producten die niet goed recyclebaar zijn en we ontwikkelen hernieuwbare grondstoffen en passen zoveel mogelijk recyclaat toe.’ 

 

Consument helpen

De producenten zijn ook bereid de consumenten te helpen in hun pogingen om plastic te scheiden van het echte afval. Het gedrag van consumenten is een belangrijke factor, aldus de brief aan de bewindslieden. Maar het probleem van afval in ons leefmilieu dreigt nu volledig op plastic gefocust te worden. Terwijl plastic zoveel goede kanten heeft. Omdat het bijdraagt aan zaken als hygiëne en houdbaarheid van producten. Want, zo schrijven ze, ‘dat is het grootste voordeel van plastic: het is nooit afval, het kan altijd gerecycled worden.’

Daarom is het van belang dat Europa de maatregelen uit de onlangs aangepaste kaderrichtlijn afvalstoffen volledig gaat uitvoeren. Zodat er een dekkende inzameling- en recyclingstructuur ontstaat.

 

Innovatieve kunststofindustrie

De brancheorganisaties onderschrijven het economisch belang van een innovatieve Europese kunststof- en recyclingindustrie. Daarom is vorig jaar in Nederland het initiatief Rethinkopgezet. Hierin geeft de industrie vanuit vijf richtingen handen en voeten aan de hun visie op plastic:

  • Reduce: lichtere en efficiëntere verpakkingen.
  • Reuse: herbruikbare verpakkingen.
  • Recycle: inzamelen en hergebruik.
  • Redesign: betere ontwerpen van verpakkingen.
  • Renew: biobased in plaats van fossiele grondstoffen.

In Rethink werken bedrijven onderling samen aan innovatie en verbetering van producten om op termijn te komen tot een circulaire economie waarbij de keten wordt gesloten. Door kennis en inzichten te delen, maar juist ook door met gebruikers en consumenten in gesprek te gaan over ‘het gebruik en recycling van plastic’.

 

Download de ‘Position Paper on the European Commission’s proposal for a directive on the reduction of certain types of plastics (single use plastics and fishing gear)’ via: kunststof-magazine.nl/zwerfafval.pdf