trends_km5.png
Artikel

Back to base met plastic troep

Trends in grondstoffen – peildatum: 19 juni

Plastic troep. Het woord zegt het al. Het is een verzameling van allerlei soorten, vervuild, gekleurd spul, het stinkt door allerlei oorzaken, het vervuilt oceanen, bos en strand, maar het bevat waardevolle grondstoffen en die willen we graag terugwinnen. Met enige ervaringen achter de rug blijkt dat mechanische scheiding zijn grenzen nadert, en kan een herverwerkbare grondstof alleen nog verantwoord van de krenten uit de pap gemaakt worden. Ander plastic afval gaat nu naar verbrandingsovens. 

 

Door Joop Poortenga, 

 

Al ben je een milieufanaat, bespaar mens en dier nog meer vervuiling, want alles wat je verder uit de kast moet trekken om die rest toch tot een recyclaat te laten komen is niet alleen kostenoproepend maar ook nog meer milieuvervuilend. Alleen bij een zorgvuldige selectie van één soort plastic is mechanische recycling een haalbare optie. Plastics hebben al een niet te best imago, en dat wordt er niet beter op wanneer onstabiele recyclaten mechanische defecten vertonen in eindproducten. Het kost toch al de nodige energie in alle fases van selectie, wassen, drogen, malen en granuleren om een redelijk betrouwbaar recyclaat te produceren. Er zijn echter alternatieven om mechanisch onverwerkbaar plastic afval op een andere manier deel te laten zijn van de wens onze circulaire economie te dienen. Nu wordt verbranding daarvan als zegening gezien doordat het een bijdrage aan energie oplevert, maar het is niet meer dan een bedenkelijk sluitstuk van het doel het milieu te verlossen van plastic troep. Deze wonderlijk groene gedachtenkronkel moet snel als onvoltooid verleden tijdsidee worden beschouwd en uit ons geheugen worden gewist.

 

Drastische processen

Mechanische recyclage is niet de juiste totaaloplossing voor het wegwerken van de steeds maar groter wordende berg plastic afval. Pyrolyse en devulcanisatie: beide systemen zijn uitstekende voorbeelden van de wens om echt de sprong te maken naar een circulaire economie. Pyrolyse en devulcanisatie zijn drastische processen. Verbreking van moleculaire ketens bij devulcanisatie –

door de zwavelverbindingen weg te nemen bij rubbers – doet weliswaar een aantal eigenschappen geen goed, maar leidt bij een zorgvuldige voorselectie van de soorten rubber en roet wel tot een redelijk algemeen inzetbaar regranulaat. Bij pyrolyse komen gassen / monomeren vrij die opnieuw kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld voor polymeren. 

 

Vragen om problemen

Recycling door maalgoed in grotere hoeveelheden te benutten als grondstof voor de markt van verpakkingen, logistiek en sectoren in de bouw en tuinbouw, is al jarenlang succesvol. De stap naar regranulaat biedt in principe meer zekerheid: het kan door hulpstoffen ook tot een hoger kwaliteitsniveau worden gebracht en verdient absoluut meer aandacht van ontwerpers dan nu het geval is. Europese richtlijnen gaan uit van het stimuleren van recycling, er zijn gevulde subsidiepotten voor beschikbaar, echter, door ook huishoudelijk afval daarbij te betrekken, is vragen om talrijke problemen. Of het een realistisch doel is mag betwijfeld worden, nu we al grenzen bereikt hebben van mechanische selectie van alle plastic afval. 

Dat verbranding nu milieubijdragend wordt benoemd is vloeken in de eigen kerk, want daarmee is de wens om naar meer mechanische herverwerking van plastics te streven op een zijspoor beland. Iedereen is er nu wel van overtuigd dat mechanische recycling van plastics uit huishoudafval – in al zijn samenstellingen en soorten – veel complexer is dan het spul warm te wassen en dan er een scheidingsproces op af te sturen. In de nieuwe richtlijn van de EEG wordt gezocht naar verantwoordelijke partijen. En ja hoor, de producenten van plastic producten zullen als eerste moeten zorgen dat er alternatieven in de markt komen. Ze moeten ook regelen dat het afval wordt verzameld en herverwerkt en ook nog de consument tot gedragsverbetering stimuleren. 

 

[Dit is een fragment uit het Trends artikel van Kunststof Magazine 5-2018]

 

Joop Poortenga van JP Plastics bespreekt in elke editie van Kunststof Magazine de trends in grondstoffen, inclusief een overzicht van de richtprijzen van Kunststof Commodities, Technische Kunststoffen, Kunststof Recyclaat en Technisch recyclaat.

Het magazine ook ontvangen? Neem dan een abonnement op Kunststof Magazine.

trends_overzicht.jpg