Nieuws

EPSE zoekt deelnemers EPSE Award 2008

De EPSE, wat staat voor European Polycarbonate Sheet Extruders, doet een oproep voor deelname aan de internationale EPSE Award 2008 competitie. Het doel van deze prijs is de toepassingsmogelijkheden van polycarbonaat meer bekendheid te brengen. De competitie is tweeledig; het gaat om de 'Best Innovation Award' en de 'Best Project Award'. Meer informatie is te vinden op http://www.plasticsconverters.eu