Nieuws

Besteedbaar inkomen zelfstandigen daalt in 2008

Het besteedbaar inkomen van zelfstandige ondernemers daalt in 2008 gemiddeld met 1,5 procent ten opzichte van vorig jaar. Onder directeuren-grootaandeelhouders (dga's) is sprake van een afname van 2,25 procent. Nominaal gezien is nog wel sprake van een toename van het inkomen, maar door de hoge inflatie gaan zelfstandigen en dga's er in reele termen gemiddeld op achteruit. Dit blijkt uit de rapportage 'Inkomens van zelfstandigen en directeuren-grootaandeelhouders', waarin de huidige ontwikkeling van het inkomen van ondernemers centraal staat. Ondernemers hebben dit jaar te maken met een aantal lastenverzwaringen, zoals de verhoging van de AWBZ-premie, de verhoging van het tarief van de tweede schijf in de inkomstenbelasting en de verhoging van het inkomensafhankelijke deel van de zorgpremie. Het gemiddelde besteedbare inkomen van zelfstandigen bedraagt in 2008 naar schatting 25.130 euro, en voor dga's 40.200 euro. Hoewel de inflatie onverminderd hoog blijft, kunnen zelfstandigen en dga's volgend jaar weer rekenen op een reele toename van het gemiddelde besteedbare inkomen, door de gunstige winstontwikkeling in het MKB.